Visa allt om GHL Ljud och Transport AB
Visa allt om GHL Ljud och Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 737 459 367 390 1 502 1 417 1 348 1 312 1 262 1 295
Övrig omsättning - - - 159 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 58 70 130 235 341 347 46 86 129 207
Resultat efter finansnetto 72 73 174 250 354 350 46 136 70 210
Årets resultat 48 50 101 134 202 76 3 50 0 21
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 775 1 000 0 0 91 132 148 206 513 591
Omsättningstillgångar 239 275 1 371 1 030 939 757 828 753 531 439
Tillgångar 1 014 1 275 1 371 1 030 1 030 889 976 959 1 043 1 030
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 675 947 1 047 805 671 469 693 690 640 640
Obeskattade reserver 282 282 282 166 108 31 30 36 35 36
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 57 47 42 59 250 389 253 233 367 354
Skulder och eget kapital 1 014 1 275 1 371 1 030 1 030 889 976 959 1 043 1 030
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 255 128 - - 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 68 39 - - 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0
Omsättning 737 459 367 549 1 502 1 417 1 348 1 312 1 262 1 295
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 369 230 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 162 118 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 58 70 130 235 382 392 95 149 189 207
Nettoomsättningförändring 60,57% 25,07% -5,90% -74,03% 6,00% 5,12% 2,74% 3,96% -2,55% -%
Du Pont-modellen 7,30% 5,96% 12,76% 24,85% 34,47% 39,48% 4,82% 14,39% 12,46% 20,49%
Vinstmarginal 10,04% 16,56% 47,68% 65,64% 23,64% 24,77% 3,49% 10,52% 10,30% 16,29%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,69% 49,67% 362,13% 248,97% 45,87% 25,97% 42,66% 39,63% 13,00% 6,56%
Soliditet 88,26% 91,53% 92,41% 90,03% 72,87% 55,33% 73,27% 74,65% 63,78% 64,65%
Kassalikviditet 419,30% 585,11% 3 264,29% 1 745,76% 375,60% 194,60% 327,27% 323,18% 144,69% 124,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...