Visa allt om Torscand Import & Export Aktiebolag
Visa allt om Torscand Import & Export Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 206 218 230 443 414 436 582 560 555 696
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -35 -35 -120 -55 6 17 13 -65 9 -49
Resultat efter finansnetto -35 -35 -55 -49 9 20 17 -60 14 -49
Årets resultat -35 -35 -55 1 9 20 17 -60 14 -49
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 501 505 509 664 733 691 595 580 673 686
Tillgångar 501 505 509 664 733 691 595 580 673 686
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 126 61 96 152 150 141 121 104 164 149
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 46 46 40 193 210 228 204 214 257 225
Kortfristiga skulder 329 398 373 319 372 322 271 262 252 311
Skulder och eget kapital 501 505 509 664 733 691 595 580 673 686
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 10 - - - 96 96 96 96 96
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 40 96 96 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 0
Sociala kostnader 0 1 43 31 30 35 27 26 27 74
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 206 218 230 443 414 436 582 560 555 696
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 218 230 443 414 436 582 560 555 696
Personalkostnader per anställd (tkr) - 44 90 166 166 131 123 75 168 218
Rörelseresultat, EBITDA -35 -35 -29 -55 6 17 13 -65 9 -49
Nettoomsättningförändring -5,50% -5,22% -48,08% 7,00% -5,05% -25,09% 3,93% 0,90% -20,26% -%
Du Pont-modellen -6,99% -6,93% -11,00% -7,38% 1,36% 3,04% 3,19% -10,34% 2,08% -7,14%
Vinstmarginal -16,99% -16,06% -24,35% -11,06% 2,42% 4,82% 3,26% -10,71% 2,52% -7,04%
Bruttovinstmarginal 28,64% 50,92% 100,00% 54,40% 60,87% 61,01% 44,85% 32,14% 49,55% 45,83%
Rörelsekapital/omsättning 83,50% 49,08% 59,13% 77,88% 87,20% 84,63% 55,67% 56,79% 75,86% 53,88%
Soliditet 25,15% 12,08% 18,86% 22,89% 20,46% 20,41% 20,34% 17,93% 24,37% 21,72%
Kassalikviditet 47,42% 34,17% 37,53% 83,07% 69,89% 85,09% 119,93% 105,34% 110,32% 105,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...