Visa allt om Komparat Lars-Göran Nyström Aktiebolag
Visa allt om Komparat Lars-Göran Nyström Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 484 427 387 411 426 621 269 480 347 159
Övrig omsättning - - 2 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 72 5 -61 -47 20 39 -107 50 81 -12
Resultat efter finansnetto 76 9 -58 -45 20 38 -107 51 92 -11
Årets resultat 76 9 -58 -45 20 38 -107 51 92 -11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 18 22 3 3 7 14 22 29 4
Omsättningstillgångar 306 215 207 345 341 362 230 322 234 198
Tillgångar 320 233 228 348 344 368 244 344 263 202
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 172 96 87 145 190 170 155 262 211 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 27 20 37
Kortfristiga skulder 148 137 142 203 154 199 89 55 32 46
Skulder och eget kapital 320 233 228 348 344 368 244 344 263 202
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 73 100 73 120 60 19
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 54 74 60 60 83 114 57 82 31 5
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0
Omsättning 484 427 389 411 426 621 269 480 347 159
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 484 427 387 411 426 621 269 480 347 159
Personalkostnader per anställd (tkr) 137 158 140 144 162 218 131 207 100 33
Rörelseresultat, EBITDA 76 9 -61 -47 24 50 -100 57 92 -5
Nettoomsättningförändring 13,35% 10,34% -5,84% -3,52% -31,40% 130,86% -43,96% 38,33% 118,24% -%
Du Pont-modellen 23,75% 3,43% -25,00% -12,36% 6,69% 10,87% -42,62% 15,12% 34,98% -4,95%
Vinstmarginal 15,70% 1,87% -14,73% -10,46% 5,40% 6,44% -38,66% 10,83% 26,51% -6,29%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 32,64% 18,27% 16,80% 34,55% 43,90% 26,25% 52,42% 55,62% 58,21% 95,60%
Soliditet 53,75% 41,20% 38,16% 41,67% 55,23% 46,20% 63,52% 76,16% 80,23% 59,41%
Kassalikviditet 206,76% 156,93% 145,77% 169,95% 221,43% 181,91% 258,43% 585,45% 731,25% 430,43%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...