Visa allt om Öija Gård Sprättäggproduktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 905 1 388 1 825 2 237 1 908 1 969 1 686 2 175 1 503 1 464
Övrig omsättning 100 253 119 143 479 195 55 158 174 243
Rörelseresultat (EBIT) 14 -575 -49 -93 170 65 -18 48 43 -22
Resultat efter finansnetto 265 -585 -68 -103 165 56 -37 23 8 -58
Årets resultat 265 -585 -68 -103 122 46 -37 16 6 41
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 598 547 634 576 309 319 285 296 392 495
Omsättningstillgångar 806 960 1 232 999 1 276 907 803 645 1 182 985
Tillgångar 1 404 1 506 1 866 1 574 1 584 1 227 1 088 941 1 574 1 479
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 374 109 144 211 315 192 147 183 168 162
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 69 736 1 459 1 174 1 104 891 758 512 1 008 996
Kortfristiga skulder 962 662 263 189 167 143 184 246 399 322
Skulder och eget kapital 1 404 1 506 1 866 1 574 1 584 1 227 1 088 941 1 574 1 479
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 005 1 641 1 944 2 380 2 387 2 164 1 741 2 333 1 677 1 707
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 136 -488 42 -25 220 113 27 188 201 139
Nettoomsättningförändring 37,25% -23,95% -18,42% 17,24% -3,10% 16,79% -22,48% 44,71% 2,66% -%
Du Pont-modellen 38,53% -38,05% -2,63% -5,84% 10,73% 5,30% -1,65% 5,10% 2,92% -1,49%
Vinstmarginal 28,40% -41,28% -2,68% -4,11% 8,91% 3,30% -1,07% 2,21% 3,06% -1,50%
Bruttovinstmarginal 30,60% -11,89% 3,07% 43,67% 17,71% 25,44% 18,74% 50,21% 27,01% 47,34%
Rörelsekapital/omsättning -8,19% 21,47% 53,10% 36,21% 58,12% 38,80% 36,71% 18,34% 52,10% 45,29%
Soliditet 26,64% 7,24% 7,72% 13,41% 19,89% 15,65% 13,51% 19,45% 10,67% 10,95%
Kassalikviditet 64,76% 76,13% 240,68% 452,91% 423,95% 335,66% 203,26% 160,57% 94,74% 118,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...