Visa allt om Öija Gård Sprättäggproduktion AB
Visa allt om Öija Gård Sprättäggproduktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 996 1 905 1 388 1 825 2 237 1 908 1 969 1 686 2 175 1 503
Övrig omsättning 95 100 253 119 143 479 195 55 158 174
Rörelseresultat (EBIT) -89 14 -575 -49 -93 170 65 -18 48 43
Resultat efter finansnetto -95 265 -585 -68 -103 165 56 -37 23 8
Årets resultat -95 265 -585 -68 -103 122 46 -37 16 6
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 496 598 547 634 576 309 319 285 296 392
Omsättningstillgångar 851 806 960 1 232 999 1 276 907 803 645 1 182
Tillgångar 1 348 1 404 1 506 1 866 1 574 1 584 1 227 1 088 941 1 574
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 279 374 109 144 211 315 192 147 183 168
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 69 736 1 459 1 174 1 104 891 758 512 1 008
Kortfristiga skulder 1 070 962 662 263 189 167 143 184 246 399
Skulder och eget kapital 1 348 1 404 1 506 1 866 1 574 1 584 1 227 1 088 941 1 574
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 091 2 005 1 641 1 944 2 380 2 387 2 164 1 741 2 333 1 677
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 43 136 -488 42 -25 220 113 27 188 201
Nettoomsättningförändring 4,78% 37,25% -23,95% -18,42% 17,24% -3,10% 16,79% -22,48% 44,71% -%
Du Pont-modellen -6,60% 38,53% -38,05% -2,63% -5,84% 10,73% 5,30% -1,65% 5,10% 2,92%
Vinstmarginal -4,46% 28,40% -41,28% -2,68% -4,11% 8,91% 3,30% -1,07% 2,21% 3,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 30,60% -11,89% 3,07% 43,67% 17,71% 25,44% 18,74% 50,21% 27,01%
Rörelsekapital/omsättning -10,97% -8,19% 21,47% 53,10% 36,21% 58,12% 38,80% 36,71% 18,34% 52,10%
Soliditet 20,70% 26,64% 7,24% 7,72% 13,41% 19,89% 15,65% 13,51% 19,45% 10,67%
Kassalikviditet 41,96% 64,76% 76,13% 240,68% 452,91% 423,95% 335,66% 203,26% 160,57% 94,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...