Visa allt om Gummicentralen Hedin Aktiebolag
Visa allt om Gummicentralen Hedin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 801 7 271 7 060 7 609 7 828 7 989 8 149 8 261 8 301 7 830
Övrig omsättning 141 242 151 - 50 52 34 3 17 1
Rörelseresultat (EBIT) 946 260 578 165 -57 299 141 123 652 502
Resultat efter finansnetto 923 231 553 129 -97 250 74 153 611 467
Årets resultat 533 131 433 74 52 133 42 121 324 336
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 296 1 290 1 416 1 566 1 834 1 991 2 268 2 199 2 151 2 210
Omsättningstillgångar 3 289 2 975 3 209 2 552 2 563 2 486 2 573 2 786 2 913 2 270
Tillgångar 4 584 4 265 4 625 4 118 4 397 4 477 4 842 4 985 5 064 4 481
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 266 2 233 2 602 2 169 2 195 2 143 2 410 2 368 2 496 2 422
Obeskattade reserver 530 300 240 247 217 386 319 307 319 164
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 655 691 728 764 800 837 873 910 637 673
Kortfristiga skulder 1 134 1 041 1 056 938 1 185 1 111 1 240 1 401 1 612 1 221
Skulder och eget kapital 4 584 4 265 4 625 4 118 4 397 4 477 4 842 4 985 5 064 4 481
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 387 356 330 388 314
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 127 1 358 1 250 1 106 1 329 920 928 634 546 611
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 561 640 544 449 533 517 459 441 443 374
Utdelning till aktieägare 300 500 500 0 100 0 200 0 250 250
Omsättning 7 942 7 513 7 211 7 609 7 878 8 041 8 183 8 264 8 318 7 831
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 950 1 818 1 765 1 902 1 957 1 997 2 037 2 065 2 075 1 958
Personalkostnader per anställd (tkr) 425 502 451 392 470 456 434 350 345 328
Rörelseresultat, EBITDA 1 056 389 753 366 166 543 449 396 869 675
Nettoomsättningförändring 7,29% 2,99% -7,22% -2,80% -2,02% -1,96% -1,36% -0,48% 6,02% -%
Du Pont-modellen 20,64% 6,17% 12,82% 4,10% -1,14% 6,72% 2,91% 4,19% 13,05% 11,29%
Vinstmarginal 12,13% 3,62% 8,40% 2,22% -0,64% 3,77% 1,73% 2,53% 7,96% 6,46%
Bruttovinstmarginal 45,97% 42,61% 46,15% 38,22% 40,33% 41,62% 40,72% 35,19% 38,32% 35,49%
Rörelsekapital/omsättning 27,62% 26,60% 30,50% 21,21% 17,60% 17,21% 16,36% 16,77% 15,67% 13,40%
Soliditet 58,45% 57,84% 60,31% 57,09% 53,56% 54,22% 54,63% 51,94% 53,82% 56,69%
Kassalikviditet 233,51% 215,08% 234,00% 205,01% 123,38% 141,13% 133,47% 120,20% 114,64% 105,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...