Visa allt om Rasmusbyn Holding AB
Visa allt om Rasmusbyn Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 467
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -6 0 -1 0 0 0 -3 -11 -104
Resultat efter finansnetto -5 -6 0 -1 0 0 -2 -1 3 430 297 694
Årets resultat 0 0 0 -1 0 0 -2 0 2 470 297 513
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 006 12 006 12 001 12 001 12 001 12 001 12 000 12 000 12 000 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 1 2 3 3 471 320 737
Tillgångar 12 006 12 006 12 001 12 001 12 001 12 002 12 002 12 003 15 470 320 737
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 001 12 001 12 001 12 001 12 001 12 001 12 000 12 002 14 492 314 222
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 5 0 0 0 1 1 2 979 6 516
Skulder och eget kapital 12 006 12 006 12 001 12 001 12 001 12 002 12 002 12 003 15 470 320 737
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - - 0 0 0 70
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - - - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 - - - 0 0 0 15
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 2 492 302 200
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 467
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -6 0 -1 0 0 0 -3 -11 -104
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 92,82%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 20 292,71%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 21 419,29%
Soliditet 99,96% 99,96% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 99,98% 99,99% 93,68% 97,97%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% -% -% -% 100,00% 200,00% 150,00% 354,55% 4 922,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...