Visa allt om MFH Management For Hire Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 714 1 099 1 680 1 874 1 113 1 803 1 978 1 048 1 514 957
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 176 181 138 12 28 235 19 -63 -61 203
Resultat efter finansnetto 1 185 225 193 84 114 294 66 895 -7 2 080
Årets resultat 939 2 0 1 0 76 1 822 -348 1 833
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 330 364 364 364 330 330 330 358 387 702
Omsättningstillgångar 3 158 2 930 2 619 2 745 2 863 2 618 2 596 2 648 2 839 2 354
Tillgångar 3 488 3 294 2 983 3 109 3 193 2 948 2 926 3 006 3 226 3 055
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 336 1 447 1 695 1 920 2 044 2 295 2 219 2 568 1 821 2 169
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 835 1 525 1 187 1 029 929 505 373 387 1 347 836
Kortfristiga skulder 317 322 101 160 220 149 334 52 58 50
Skulder och eget kapital 3 488 3 294 2 983 3 109 3 193 2 948 2 926 3 006 3 226 3 055
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 750 50 250 225 125 250 0 350 75 0
Omsättning 1 714 1 099 1 680 1 874 1 113 1 803 1 978 1 048 1 514 957
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 176 181 138 12 28 235 19 -63 -60 210
Nettoomsättningförändring 55,96% -34,58% -10,35% 68,37% -38,27% -8,85% 88,74% -30,78% 58,20% -%
Du Pont-modellen 34,12% 6,83% 6,44% 2,70% 3,54% 10,01% 2,26% 29,74% -0,22% 68,05%
Vinstmarginal 69,43% 20,47% 11,43% 4,48% 10,15% 16,36% 3,34% 85,31% -0,46% 217,24%
Bruttovinstmarginal 13,24% 17,20% 9,40% 1,76% 4,40% 14,86% 2,98% -2,48% 21,00% 25,91%
Rörelsekapital/omsättning 165,75% 237,31% 149,88% 137,94% 237,47% 136,94% 114,36% 247,71% 183,69% 240,75%
Soliditet 66,97% 43,93% 56,82% 61,76% 64,02% 77,85% 75,84% 85,43% 56,45% 71,00%
Kassalikviditet 996,21% 909,94% 2 593,07% 1 715,62% 1 301,36% 1 757,05% 777,25% 5 092,31% 4 894,83% 4 708,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...