Visa allt om PC & Mac specialisten Faxorder Aktiebolag
Visa allt om PC & Mac specialisten Faxorder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 43 168 80 130 439 363 43 51 821 815
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 26 15 -57 36 57 -51 -105 0 59
Resultat efter finansnetto -17 26 13 -60 34 54 -55 -102 0 57
Årets resultat -17 26 13 -60 34 54 -55 -102 -2 57
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Omsättningstillgångar 16 62 18 44 151 270 30 26 371 355
Tillgångar 16 62 18 44 151 270 30 26 371 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 0 17 -9 -22 39 5 -49 6 108 131
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 0 0 9 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 45 27 57 113 265 79 20 264 226
Skulder och eget kapital 16 62 18 44 151 270 30 26 371 357
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 71 0 0 440 396
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 62 46 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 19 14 22 21 64 201 181
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Omsättning 43 168 80 130 439 363 43 51 821 815
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 130 439 363 43 51 821 815
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 94 60 93 21 56 654 595
Rörelseresultat, EBITDA -17 26 15 -57 36 57 -51 -105 2 63
Nettoomsättningförändring -74,40% 110,00% -38,46% -70,39% 20,94% 744,19% -15,69% -93,79% 0,74% -%
Du Pont-modellen -106,25% 41,94% 88,89% -129,55% 23,84% 21,11% -170,00% -376,92% 0,54% 16,53%
Vinstmarginal -39,53% 15,48% 20,00% -43,85% 8,20% 15,70% -118,60% -192,16% 0,24% 7,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 79,76% 100,00% 100,00% 36,67% 55,65% 20,93% 39,22% 93,06% 91,17%
Rörelsekapital/omsättning 13,95% 10,12% -11,25% -10,00% 8,66% 1,38% -113,95% 11,76% 13,03% 15,83%
Soliditet 0,00% 27,42% -50,00% -50,00% 25,83% 1,85% -163,33% 23,08% 29,11% 36,69%
Kassalikviditet 160,00% 137,78% 66,67% 77,19% 133,63% 101,51% 37,97% 130,00% 134,09% 157,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...