Visa allt om Bottnaryds Elinstallationer Aktiebolag
Visa allt om Bottnaryds Elinstallationer Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 076 839 1 096 1 284 1 490 1 498 1 457 1 884 2 115 2 276
Övrig omsättning - - 150 - - 38 - - 150 -
Rörelseresultat (EBIT) 324 19 221 79 49 187 64 147 371 224
Resultat efter finansnetto 324 27 258 105 70 209 98 194 408 229
Årets resultat 302 63 115 -16 64 196 146 113 137 170
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 084 2 175 766 857 479 1 535 1 240 322 654 250
Omsättningstillgångar 1 438 1 009 2 404 2 509 2 537 1 443 1 732 2 811 2 343 2 449
Tillgångar 3 523 3 184 3 171 3 366 3 016 2 977 2 972 3 133 2 998 2 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 084 2 782 2 719 2 604 2 620 2 556 2 360 2 215 2 102 2 046
Obeskattade reserver 124 190 246 137 76 94 148 249 217 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 314 211 206 626 320 327 464 670 679 652
Skulder och eget kapital 3 523 3 184 3 171 3 366 3 016 2 977 2 972 3 133 2 998 2 699
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 100 253 220 200
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 31 80 66 55
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
Omsättning 1 076 839 1 246 1 284 1 490 1 536 1 457 1 884 2 265 2 276
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 1 457 1 884 2 115 2 276
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 131 326 286 255
Rörelseresultat, EBITDA 415 110 312 155 131 269 146 229 377 288
Nettoomsättningförändring 28,25% -23,45% -14,64% -13,83% -0,53% 2,81% -22,66% -10,92% -7,07% -%
Du Pont-modellen 9,20% 0,85% 8,14% 3,15% 2,39% 7,02% 3,30% 6,67% 13,64% 8,89%
Vinstmarginal 30,11% 3,22% 23,54% 8,26% 4,83% 13,95% 6,73% 11,09% 19,34% 10,54%
Bruttovinstmarginal 46,93% 25,15% 23,54% 18,61% 15,97% 22,36% 26,56% 35,24% 29,55% 27,64%
Rörelsekapital/omsättning 104,46% 95,11% 200,55% 146,65% 148,79% 74,50% 87,03% 113,64% 78,68% 78,95%
Soliditet 90,28% 92,03% 91,80% 80,36% 88,73% 88,19% 83,08% 76,42% 75,32% 75,81%
Kassalikviditet 457,96% 478,20% 1 164,56% 397,60% 781,88% 427,52% 361,42% 408,36% 329,90% 347,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...