Visa allt om Magricol Aktiebolag
Visa allt om Magricol Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -7 -15 -15 -8 -7 -10 -18 -2 -1
Resultat efter finansnetto -12 -5 -13 -20 -10 -8 -10 -18 -1 -2
Årets resultat -12 -5 -1 -6 -1 -2 90 -18 -3 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 281 281 281 281 286 339 339 339 0 0
Omsättningstillgångar 372 370 368 366 399 396 390 387 724 723
Tillgångar 652 650 649 647 685 735 729 726 724 723
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 446 459 464 465 471 472 473 383 401 404
Obeskattade reserver 0 0 0 12 26 35 41 171 171 171
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 1 1 1 168 189 166 161 135 128
Kortfristiga skulder 204 191 184 169 21 39 49 11 17 20
Skulder och eget kapital 652 650 649 647 685 735 729 726 724 723
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -13 -7 -15 -15 -8 -7 -10 -18 -2 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 68,40% 70,62% 71,49% 73,24% 71,56% 67,73% 69,03% 69,71% 72,39% 72,91%
Kassalikviditet 182,35% 193,72% 200,00% 216,57% 1 900,00% 1 015,38% 795,92% 3 518,18% 4 258,82% 3 615,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...