Visa allt om Make your future AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 189 45 0 0 52 100 24 59 146 106
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 137 -24 -59 -49 5 54 -23 12 103 50
Resultat efter finansnetto 267 -24 -58 -23 -7 73 38 -80 108 52
Årets resultat 237 10 -25 11 15 36 53 -41 49 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 24 58 92 125 159 193 227 260 294
Omsättningstillgångar 453 323 307 332 329 331 313 226 339 273
Tillgångar 453 347 365 423 455 490 506 452 600 567
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 347 306 296 321 310 295 350 297 338 289
Obeskattade reserver 0 24 58 92 125 159 130 145 207 168
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 105 16 11 11 19 36 26 11 55 110
Skulder och eget kapital 453 347 365 423 455 490 506 452 600 567
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 235 196 0 0 0 0 91 0 0 0
Omsättning 189 45 0 0 52 100 24 59 146 106
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 161 10 -25 -15 39 88 11 46 137 84
Nettoomsättningförändring 320,00% -% -% -100,00% -48,00% 316,67% -59,32% -59,59% 37,74% -%
Du Pont-modellen 58,94% -6,92% -% -% 2,42% 21,22% 7,31% 4,20% 18,17% 9,17%
Vinstmarginal 141,27% -53,33% -% -% 21,15% 104,00% 154,17% 32,20% 74,66% 49,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 184,13% 682,22% -% -% 596,15% 295,00% 1 195,83% 364,41% 194,52% 153,77%
Soliditet 76,60% 93,58% 93,49% 91,92% 88,38% 84,12% 88,10% 88,81% 81,17% 72,30%
Kassalikviditet 431,43% 2 018,75% 2 790,91% 3 018,18% 1 731,58% 919,44% 1 203,85% 2 054,55% 616,36% 248,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...