Visa allt om Make your future AB
Visa allt om Make your future AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 487 189 45 0 0 52 100 24 59 146
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 453 137 -24 -59 -49 5 54 -23 12 103
Resultat efter finansnetto 453 267 -24 -58 -23 -7 73 38 -80 108
Årets resultat 353 237 10 -25 11 15 36 53 -41 49
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 24 58 92 125 159 193 227 260
Omsättningstillgångar 747 453 323 307 332 329 331 313 226 339
Tillgångar 747 453 347 365 423 455 490 506 452 600
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 466 347 306 296 321 310 295 350 297 338
Obeskattade reserver 0 0 24 58 92 125 159 130 145 207
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 282 105 16 11 11 19 36 26 11 55
Skulder och eget kapital 747 453 347 365 423 455 490 506 452 600
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 350 235 196 0 0 0 0 91 0 0
Omsättning 487 189 45 0 0 52 100 24 59 146
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 453 161 10 -25 -15 39 88 11 46 137
Nettoomsättningförändring 157,67% 320,00% -% -% -100,00% -48,00% 316,67% -59,32% -59,59% -%
Du Pont-modellen 60,64% 58,94% -6,92% -% -% 2,42% 21,22% 7,31% 4,20% 18,17%
Vinstmarginal 93,02% 141,27% -53,33% -% -% 21,15% 104,00% 154,17% 32,20% 74,66%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 95,48% 184,13% 682,22% -% -% 596,15% 295,00% 1 195,83% 364,41% 194,52%
Soliditet 62,38% 76,60% 93,58% 93,49% 91,92% 88,38% 84,12% 88,10% 88,81% 81,17%
Kassalikviditet 264,89% 431,43% 2 018,75% 2 790,91% 3 018,18% 1 731,58% 919,44% 1 203,85% 2 054,55% 616,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...