Visa allt om Bertil Nyström Invest AB
Visa allt om Bertil Nyström Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 832 7 701 4 857
Övrig omsättning - 40 - - - - - - 50 -
Rörelseresultat (EBIT) -47 -56 -136 -69 -88 -113 -129 -441 367 344
Resultat efter finansnetto -301 -1 044 -122 -292 -276 92 92 -138 853 347
Årets resultat -301 -998 104 -254 -237 174 207 247 1 158 335
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 276 187 715 227 9 246 251 0 1 000 2 025
Omsättningstillgångar 1 013 1 308 2 210 2 440 2 942 3 112 3 133 3 431 3 612 2 619
Tillgångar 1 289 1 495 2 925 2 667 2 951 3 358 3 383 3 431 4 612 4 644
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 139 1 440 2 438 2 333 2 587 2 951 2 904 2 817 2 664 1 596
Obeskattade reserver 0 0 46 304 342 381 463 577 963 654
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 151 55 441 30 22 26 16 36 986 2 394
Skulder och eget kapital 1 289 1 495 2 925 2 667 2 951 3 358 3 383 3 431 4 612 4 644
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 12 0 0 0 - 12 12 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 35 12 12 12 0 0 542 329
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 5 12 5 4 4 4 4 162 96
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 127 127 120 94 90
Omsättning 0 40 0 0 0 0 0 832 7 751 4 857
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 3 851 2 429
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 348 213
Rörelseresultat, EBITDA -47 -56 -131 -64 -83 -108 -124 -441 367 344
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -89,20% 58,55% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -4,05% 18,54% 7,45%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -16,71% 11,10% 7,12%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 14,90% 22,84% 22,59%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 408,05% 34,10% 4,63%
Soliditet 88,36% 96,32% 84,58% 95,88% 96,21% 96,24% 95,93% 94,21% 72,80% 44,51%
Kassalikviditet 670,86% 2 378,18% 501,13% 8 133,33% 13 372,73% 11 969,23% 19 581,25% 9 530,56% 366,33% 109,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...