Visa allt om Brandeviks Ekonomiservice AB
Visa allt om Brandeviks Ekonomiservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 588 321 400 494 476 551 52 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 40 -
Rörelseresultat (EBIT) -111 75 27 -7 -60 27 1 -17 28 -139
Resultat efter finansnetto -112 74 25 -8 -59 27 1 -17 28 -139
Årets resultat -111 43 7 -8 -59 20 1 -17 23 -139
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 77 100 102 90 90 171 107 101 130 107
Tillgångar 77 100 102 90 90 171 107 101 130 107
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -22 89 46 39 47 106 87 86 103 80
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
Kortfristiga skulder 99 12 56 51 43 65 13 15 27 27
Skulder och eget kapital 77 100 102 90 90 171 107 101 130 107
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 275 270 0 0 0 79
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 286 28 155 256 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 132 39 84 109 122 109 0 0 0 14
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 588 321 400 494 476 551 52 0 40 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 1 0 - 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 588 321 400 494 - 551 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 421 68 264 414 - 382 - - - 93
Rörelseresultat, EBITDA -111 75 27 -7 -60 27 1 -17 28 -139
Nettoomsättningförändring 83,18% -19,75% -19,03% 3,78% -13,61% 959,62% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -144,16% 75,00% 26,47% -7,78% -66,67% 15,79% 0,93% -% -% -%
Vinstmarginal -18,88% 23,36% 6,75% -1,42% -12,61% 4,90% 1,92% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 84,52% 72,27% 92,75% 98,79% 99,58% 96,91% 67,31% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -3,74% 27,41% 11,50% 7,89% 9,87% 19,24% 180,77% -% -% -%
Soliditet -28,57% 89,00% 45,10% 43,33% 52,22% 61,99% 81,31% 85,15% 79,23% 74,77%
Kassalikviditet 77,78% 833,33% 182,14% 176,47% 209,30% 263,08% 823,08% 673,33% 481,48% 396,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...