Visa allt om Södertälje Maskinservice AB
Visa allt om Södertälje Maskinservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 319 597 667 766 567 52 165 491
Övrig omsättning - 187 211 300 295 181 105 - 41 11
Rörelseresultat (EBIT) -64 -21 -112 -260 -291 -252 -583 -518 -101 -38
Resultat efter finansnetto -64 -21 -112 -10 -142 -254 -604 -501 249 -36
Årets resultat -64 -21 -112 -10 -142 -254 -593 -37 320 102
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 220 3 254 3 288 3 442 3 405 3 485 3 566 4 278 4 807 4 646
Omsättningstillgångar 28 31 105 147 197 292 531 406 600 714
Tillgångar 3 247 3 285 3 393 3 589 3 602 3 777 4 097 4 685 5 407 5 360
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 210 3 273 3 295 3 407 3 417 3 558 3 813 4 526 4 653 4 423
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 11 474 544
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 38 12 99 182 185 218 284 148 279 393
Skulder och eget kapital 3 247 3 285 3 393 3 589 3 602 3 777 4 097 4 685 5 407 5 360
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - 20 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 36 122 160 146 225 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 62 90 102 119 96 37 11 11 12
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 90 90
Omsättning 0 187 530 897 962 947 672 52 206 502
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 2 2 2 2 2 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 299 334 383 284 26 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 69 121 136 119 63 - -
Rörelseresultat, EBITDA -30 13 -74 -153 -211 -172 -438 -352 46 260
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -46,57% -10,49% -12,92% 35,10% 990,38% -68,48% -66,40% -%
Du Pont-modellen -% -% -3,30% -0,28% -3,91% -6,67% -12,91% -10,20% 4,81% -0,47%
Vinstmarginal -% -% -35,11% -1,68% -21,14% -32,90% -93,30% -919,23% 157,58% -5,09%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 20,94% 100,00% 44,65% 22,75% -34,62% 98,18% 95,11%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 1,88% -5,86% 1,80% 9,66% 43,56% 496,15% 194,55% 65,38%
Soliditet 98,86% 99,63% 97,11% 94,93% 94,86% 94,20% 93,07% 96,78% 92,37% 89,83%
Kassalikviditet 73,68% 258,33% 106,06% 80,77% 106,49% 133,94% 186,97% 274,32% 215,05% 181,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...