Visa allt om Södertälje Maskinservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 319 597 667 766 567 52 165 491 2 174
Övrig omsättning 187 211 300 295 181 105 - 41 11 22
Rörelseresultat (EBIT) -21 -112 -260 -291 -252 -583 -518 -101 -38 -146
Resultat efter finansnetto -21 -112 -10 -142 -254 -604 -501 249 -36 -37
Årets resultat -21 -112 -10 -142 -254 -593 -37 320 102 277
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 254 3 288 3 442 3 405 3 485 3 566 4 278 4 807 4 646 4 939
Omsättningstillgångar 31 105 147 197 292 531 406 600 714 820
Tillgångar 3 285 3 393 3 589 3 602 3 777 4 097 4 685 5 407 5 360 5 759
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 273 3 295 3 407 3 417 3 558 3 813 4 526 4 653 4 423 4 391
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 11 474 544 730
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 99 182 185 218 284 148 279 393 638
Skulder och eget kapital 3 285 3 393 3 589 3 602 3 777 4 097 4 685 5 407 5 360 5 759
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 20 0 0 0 140
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 36 122 160 146 225 0 0 298
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 62 90 102 119 96 37 11 11 12 137
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120 90 90 70
Omsättning 187 530 897 962 947 672 52 206 502 2 196
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 2 2 2 2 2 - 0 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 299 334 383 284 26 - - 725
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 69 121 136 119 63 - - 200
Rörelseresultat, EBITDA 13 -74 -153 -211 -172 -438 -352 46 260 155
Nettoomsättningförändring -100,00% -46,57% -10,49% -12,92% 35,10% 990,38% -68,48% -66,40% -77,41% -%
Du Pont-modellen -% -3,30% -0,28% -3,91% -6,67% -12,91% -10,20% 4,81% -0,47% -0,40%
Vinstmarginal -% -35,11% -1,68% -21,14% -32,90% -93,30% -919,23% 157,58% -5,09% -1,06%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 20,94% 100,00% 44,65% 22,75% -34,62% 98,18% 95,11% 54,46%
Rörelsekapital/omsättning -% 1,88% -5,86% 1,80% 9,66% 43,56% 496,15% 194,55% 65,38% 8,37%
Soliditet 99,63% 97,11% 94,93% 94,86% 94,20% 93,07% 96,78% 92,37% 89,83% 85,37%
Kassalikviditet 258,33% 106,06% 80,77% 106,49% 133,94% 186,97% 274,32% 215,05% 181,68% 128,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...