Visa allt om Göran Å. Persson Maskinstation Aktiebolag
Visa allt om Göran Å. Persson Maskinstation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 455 1 401 1 404 1 589 1 194 1 150 954 937 1 061 954
Övrig omsättning 89 164 172 98 114 143 177 153 151 222
Rörelseresultat (EBIT) 215 185 245 222 143 113 -2 -7 49 114
Resultat efter finansnetto 216 190 249 230 146 116 0 -2 52 116
Årets resultat 154 156 237 119 104 85 25 22 31 47
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 263 147 190 222 267 199 227 255 283 314
Omsättningstillgångar 1 323 1 362 1 281 1 116 788 799 645 675 644 802
Tillgångar 1 587 1 509 1 471 1 338 1 056 998 872 930 927 1 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 131 1 017 901 704 625 541 476 471 448 437
Obeskattade reserver 86 66 77 132 64 64 64 97 130 122
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 34 34 32 30 26 21 16 13 33 31
Kortfristiga skulder 336 391 460 472 342 372 316 350 316 526
Skulder och eget kapital 1 587 1 509 1 471 1 338 1 056 998 872 930 927 1 116
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 293 367 300 306 250 250 246 222
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 377 428 77 0 39 18 0 0 17 9
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 118 128 112 116 101 99 79 82 79 62
Utdelning till aktieägare 80 40 40 40 40 20 20 20 0 20
Omsättning 1 544 1 565 1 576 1 687 1 308 1 293 1 131 1 090 1 212 1 176
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 455 1 401 - 1 589 1 194 1 150 954 937 1 061 954
Personalkostnader per anställd (tkr) 496 555 - 488 440 425 330 337 345 297
Rörelseresultat, EBITDA 265 232 291 268 176 140 27 22 78 144
Nettoomsättningförändring 3,85% -0,21% -11,64% 33,08% 3,83% 20,55% 1,81% -11,69% 11,22% -%
Du Pont-modellen 13,61% 12,52% 16,93% 17,19% 13,83% 11,62% 0,00% -0,22% 5,61% 10,39%
Vinstmarginal 14,85% 13,49% 17,74% 14,47% 12,23% 10,09% 0,00% -0,21% 4,90% 12,16%
Bruttovinstmarginal 88,73% 86,94% 87,25% 84,64% 86,01% 86,52% 77,46% 75,13% 80,96% 82,60%
Rörelsekapital/omsättning 67,84% 69,31% 58,48% 40,53% 37,35% 37,13% 34,49% 34,69% 30,91% 28,93%
Soliditet 75,49% 70,81% 65,33% 59,89% 63,65% 58,93% 60,00% 58,15% 58,43% 47,03%
Kassalikviditet 368,45% 329,92% 262,39% 218,86% 227,49% 212,37% 201,27% 159,14% 168,04% 135,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...