Visa allt om Bo Karlsson Invest Aktiebolag
Visa allt om Bo Karlsson Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 -11 -30 -41 -65 -56 -9 -9 -11 -12
Resultat efter finansnetto 5 066 7 -11 -194 -35 -56 -9 -9 -11 -12
Årets resultat 5 242 122 173 -191 -35 -56 514 -9 -11 2
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 360 2 702 2 887 3 008 3 413 3 413 2 627 1 185 1 185 1 185
Omsättningstillgångar 5 591 499 1 492 1 779 771 1 306 3 602 4 365 5 288 5 757
Tillgångar 7 951 3 201 4 379 4 788 4 184 4 719 6 229 5 550 6 473 6 942
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 281 3 039 3 917 4 744 1 096 1 631 3 087 3 274 3 982 4 694
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 670 162 462 44 3 088 3 088 3 141 2 277 2 490 2 249
Skulder och eget kapital 7 951 3 201 4 379 4 788 4 184 4 719 6 229 5 550 6 473 6 942
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 500 1 000 1 000 1 000 500 500 700 700 700 700
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -19 -11 -30 -41 -65 -56 -9 -9 -11 -12
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 91,57% 94,94% 89,45% 99,08% 26,20% 34,56% 49,56% 58,99% 61,52% 67,62%
Kassalikviditet 834,48% 308,02% 322,94% 4 043,18% 24,97% 42,29% 114,68% 191,70% 212,37% 255,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...