Visa allt om Accord Transport Aktiebolag
Visa allt om Accord Transport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 531 3 993 3 348 2 937 2 546 2 211 1 813 1 440 1 183 1 809
Övrig omsättning 5 60 8 - - 65 48 12 13 119
Rörelseresultat (EBIT) 52 43 27 34 -122 -81 29 7 -187 25
Resultat efter finansnetto 32 35 25 28 -143 -84 6 1 -195 15
Årets resultat 32 35 25 28 -143 -84 6 1 -195 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 270 241 97 106 57 76 117 213 309 335
Omsättningstillgångar 794 722 665 620 556 343 352 325 211 414
Tillgångar 1 064 962 762 727 613 419 469 538 520 749
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 226 194 159 134 106 -2 82 76 75 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
Kortfristiga skulder 837 768 603 593 507 421 387 462 446 485
Skulder och eget kapital 1 064 962 762 727 613 419 469 538 520 749
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 237 228 183 150 158 118
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 108 1 834 1 462 1 203 819 676 534 338 325 636
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 601 506 379 315 298 278 222 177 137 219
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 536 4 053 3 356 2 937 2 546 2 276 1 861 1 452 1 196 1 928
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 5 4 3 3 3 3 4 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 755 666 670 734 849 737 604 480 296 258
Personalkostnader per anställd (tkr) 454 390 368 380 451 394 313 222 156 139
Rörelseresultat, EBITDA 75 55 39 46 -118 -74 111 91 -103 107
Nettoomsättningförändring 13,47% 19,27% 13,99% 15,36% 15,15% 21,95% 25,90% 21,72% -34,60% -%
Du Pont-modellen 4,89% 5,09% 3,94% 4,81% -19,90% -19,09% 6,18% 1,30% -35,77% 3,34%
Vinstmarginal 1,15% 1,23% 0,90% 1,19% -4,79% -3,62% 1,60% 0,49% -15,72% 1,38%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,95% -1,15% 1,85% 0,92% 1,92% -3,53% -1,93% -9,51% -19,86% -3,92%
Soliditet 21,24% 20,17% 20,87% 18,43% 17,29% -0,48% 17,48% 14,13% 14,42% 16,02%
Kassalikviditet 94,86% 94,01% 110,28% 104,55% 109,66% 81,47% 90,96% 70,35% 47,31% 85,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...