Visa allt om MTE Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -33 0 0 -1 0 0 3 -5 -7 -8
Resultat efter finansnetto -33 0 0 -1 0 0 3 -5 -7 -408
Årets resultat -33 0 0 -1 0 0 3 -5 -7 -408
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 310 375 3 3 4 4 4 4 5 4
Tillgångar 310 375 3 3 4 4 - 4 5 4
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 168 200 -175 -174 -176 -176 -173 -176 -171 -165
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 142 174 177 177 180 180 180 180 176 168
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 310 375 3 3 4 4 - 4 5 4
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
2009-06
2008-06 2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -33 0 0 -1 0 0 3 -5 -7 -8
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 54,19% 53,33% -5 833,33% -5 800,00% -4 400,00% -4 400,00% -% -4 400,00% -3 420,00% -4 125,00%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...