Visa allt om MTE Förvaltning AB
Visa allt om MTE Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 * 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 47 -33 0 0 -1 0 0 3 -5 -7
Resultat efter finansnetto 47 -33 0 0 -1 0 0 3 -5 -7
Årets resultat 44 -33 0 0 -1 0 0 3 -5 -7
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 * 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 315 310 375 3 3 4 4 4 4 5
Tillgångar 315 310 375 3 3 4 4 - 4 5
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 212 168 200 -175 -174 -176 -176 -173 -176 -171
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 88 142 174 177 177 180 180 180 180 176
Kortfristiga skulder 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 315 310 375 3 3 4 4 - 4 5
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
2009-06
2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 47 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 47 -33 0 0 -1 0 0 3 -5 -7
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 14,92% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 638,30% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 67,30% 54,19% 53,33% -5 833,33% -5 800,00% -4 400,00% -4 400,00% -% -4 400,00% -3 420,00%
Kassalikviditet 2 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-06: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...