Visa allt om Indian Creek Aktiebolag
Visa allt om Indian Creek Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 53 0 0 1 168 1 633 2 016 1 959 1 885 1 396 1 378
Övrig omsättning - - 14 - - - - - - 177
Rörelseresultat (EBIT) -8 -11 -276 424 -309 22 124 -8 -49 173
Resultat efter finansnetto -26 28 -447 459 -413 139 350 -84 -84 188
Årets resultat -68 28 -366 334 -379 78 298 -129 -84 160
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 922 922 922 1 046 1 098 1 410 1 224 405 428 416
Omsättningstillgångar 97 113 86 504 417 793 685 537 650 737
Tillgångar 1 019 1 035 1 008 1 550 1 516 2 203 1 909 942 1 079 1 153
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 237 305 276 643 309 669 592 294 422 507
Obeskattade reserver 0 0 0 81 0 34 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 71 161 1 158 1 026 420 426 417
Kortfristiga skulder 782 730 731 755 1 046 342 292 228 230 230
Skulder och eget kapital 1 019 1 035 1 008 1 550 1 516 2 203 1 909 942 1 079 1 153
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 714 741 714 767 639 631
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 174 231 61 8 5 3 1
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 14 88 318 373 340 358 136 125
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
Omsättning 53 0 14 1 168 1 633 2 016 1 959 1 885 1 396 1 555
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 4 4 4 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 292 408 504 980 943 698 689
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 78 291 296 531 565 389 379
Rörelseresultat, EBITDA -8 -11 -268 477 -245 56 141 5 -39 186
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -28,48% -19,00% 2,91% 3,93% 35,03% 1,31% -%
Du Pont-modellen -0,79% -% -% 33,29% -19,13% 6,72% 18,23% 1,49% -1,02% 20,21%
Vinstmarginal -15,09% -% -% 44,18% -17,76% 7,34% 17,76% 0,74% -0,79% 16,91%
Bruttovinstmarginal 77,36% -% -% 98,03% 97,98% 98,41% 98,06% 98,20% 98,78% 97,75%
Rörelsekapital/omsättning -1 292,45% -% -% -21,49% -38,52% 22,37% 20,06% 16,39% 30,09% 36,79%
Soliditet 23,26% 29,47% 27,38% 45,34% 20,38% 31,51% 31,01% 31,21% 39,11% 43,97%
Kassalikviditet 12,40% 15,48% 11,76% 66,75% 39,87% 231,87% 234,59% 235,53% 282,61% 320,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...