Visa allt om Copy Right Stockholm AB
Visa allt om Copy Right Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 085 1 365 1 163 1 514 1 599 1 861 1 834 1 806 1 849 1 926
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 45 -155 -126 -171 98 118 114 -5 89
Resultat efter finansnetto -1 45 -154 -125 -170 99 119 118 -5 89
Årets resultat -1 45 -154 -125 -77 50 63 53 -5 72
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 28 11 26 36 55 42 29 47 45
Omsättningstillgångar 305 367 277 526 774 826 837 756 716 744
Tillgångar 339 395 288 552 810 880 879 785 763 789
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 197 199 154 308 432 539 510 447 394 398
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 93 66 35 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 142 197 134 244 377 248 303 303 370 390
Skulder och eget kapital 339 395 288 552 810 880 879 785 763 789
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 318 276 390 450 380 384 377 360 343
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 505 322 315 315 324 313 311 320 434 394
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 159 201 186 222 243 218 218 223 239 203
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 30 20 0 0 0
Omsättning 1 085 1 365 1 163 1 514 1 599 1 861 1 834 1 806 1 849 1 926
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 362 455 388 505 533 620 611 602 462 482
Personalkostnader per anställd (tkr) 229 285 260 317 363 321 312 308 264 234
Rörelseresultat, EBITDA 11 60 -140 -111 -152 121 140 132 17 108
Nettoomsättningförändring -20,51% 17,37% -23,18% -5,32% -14,08% 1,47% 1,55% -2,33% -4,00% -%
Du Pont-modellen 0,00% 11,39% -53,47% -22,46% -20,86% 11,25% 13,54% 15,03% -0,52% 11,41%
Vinstmarginal 0,00% 3,30% -13,24% -8,19% -10,57% 5,32% 6,49% 6,53% -0,22% 4,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,02% 12,45% 12,30% 18,63% 24,83% 31,06% 29,12% 25,08% 18,71% 18,38%
Soliditet 58,11% 50,38% 53,47% 55,80% 53,33% 69,04% 63,55% 60,15% 51,64% 50,44%
Kassalikviditet 214,79% 186,29% 206,72% 215,57% 205,31% 333,06% 276,24% 249,50% 193,51% 190,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...