Visa allt om Advokatfirman Sievo AB
Visa allt om Advokatfirman Sievo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 631 1 431 1 395 1 749 1 334 1 678 1 609 1 290 1 068 1 136
Övrig omsättning - - - - - - - - 17 -
Rörelseresultat (EBIT) 448 314 -3 375 374 153 176 221 18 30
Resultat efter finansnetto 504 302 -13 367 373 152 171 209 7 14
Årets resultat 427 161 155 190 199 106 101 145 1 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 151 163 173 201 56 102 148 196 237 77
Omsättningstillgångar 1 484 748 1 192 1 349 743 593 564 1 468 1 083 392
Tillgångar 1 635 912 1 365 1 550 799 695 712 1 664 1 320 469
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 539 272 271 306 316 217 211 220 75 74
Obeskattade reserver 30 85 0 225 127 29 29 0 0 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 85 112 141 167 30 29 63 101 131 0
Kortfristiga skulder 982 442 953 851 327 420 409 1 343 1 113 393
Skulder och eget kapital 1 635 912 1 365 1 550 799 695 712 1 664 1 320 469
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 492 416 147 530 480 180 270 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 200 140
Löner till övriga anställda 495 557 236 196 221 180 143 136 104 106
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 174 176 209 184 121 214 203 109 118 117
Utdelning till aktieägare 320 160 160 190 200 100 100 110 0 0
Omsättning 1 631 1 431 1 395 1 749 1 334 1 678 1 609 1 290 1 085 1 136
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 631 716 698 875 667 839 805 645 534 568
Personalkostnader per anställd (tkr) 721 366 486 441 260 490 440 237 272 285
Rörelseresultat, EBITDA 477 344 25 450 420 199 224 272 38 55
Nettoomsättningförändring 13,98% 2,58% -20,24% 31,11% -20,50% 4,29% 24,73% 20,79% -5,99% -%
Du Pont-modellen 31,31% 34,43% -0,07% 24,26% 47,06% 22,16% 24,72% 13,28% 1,36% 6,40%
Vinstmarginal 31,39% 21,94% -0,07% 21,50% 28,19% 9,18% 10,94% 17,13% 1,69% 2,64%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,78% 21,38% 17,13% 28,47% 31,18% 10,31% 9,63% 9,69% -2,81% -0,09%
Soliditet 34,40% 37,09% 19,85% 30,44% 51,26% 34,30% 32,64% 13,22% 5,68% 16,09%
Kassalikviditet 151,12% 169,23% 125,08% 158,52% 227,22% 141,19% 137,90% 109,31% 97,30% 99,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...