Visa allt om Walking Dictionary Aktiebolag
Visa allt om Walking Dictionary Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 795 1 364 1 370 1 153 1 201 1 483 1 131 924 478 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -35 134 229 220 165 290 121 143 68 -11
Resultat efter finansnetto -35 134 229 227 173 298 201 90 74 -2
Årets resultat -2 97 138 124 92 160 137 18 49 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 5 8 14 21 5 6 8 0
Omsättningstillgångar 758 936 999 796 807 1 041 835 681 553 413
Tillgångar 758 939 1 004 804 821 1 063 840 688 561 413
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 271 373 376 338 313 521 461 424 441 392
Obeskattade reserver 287 323 317 267 211 167 89 53 14 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 199 242 311 199 297 374 290 210 106 21
Skulder och eget kapital 758 939 1 004 804 821 1 063 840 688 561 413
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 282 379 354 274 112 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 216 308 299 279 43 44 0 0 12 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 140 243 236 153 191 178 184 161 82 0
Utdelning till aktieägare 150 100 100 100 100 300 100 100 35 0
Omsättning 795 1 364 1 370 1 153 1 201 1 483 1 131 924 478 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 398 682 685 577 601 742 566 924 478 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 211 313 327 281 332 404 343 543 258 -
Rörelseresultat, EBITDA -33 136 233 226 172 293 123 145 69 -11
Nettoomsättningförändring -41,72% -0,44% 18,82% -4,00% -19,02% 31,12% 22,40% 93,31% -% -%
Du Pont-modellen -4,62% 14,27% 22,81% 28,23% 20,95% 28,03% 23,93% 22,38% 13,19% -%
Vinstmarginal -4,40% 9,82% 16,72% 19,69% 14,32% 20,09% 17,77% 16,67% 15,48% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 70,31% 50,88% 50,22% 51,78% 42,46% 44,98% 48,19% 50,97% 93,51% -%
Soliditet 65,28% 66,55% 62,08% 66,51% 57,07% 60,59% 62,69% 67,17% 80,41% 94,92%
Kassalikviditet 380,90% 386,78% 321,22% 400,00% 271,72% 278,34% 287,93% 324,29% 521,70% 1 966,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...