Visa allt om Företagsloggor i Sverige AB
Visa allt om Företagsloggor i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 436 89 0 160 940 168 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 -5 -100 4 245 74 -42 -45 -38 -83
Resultat efter finansnetto 3 -5 -100 3 245 74 -41 -45 -38 -84
Årets resultat 3 -5 -80 2 209 74 -41 -45 -38 -84
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 26 0 0 0 2 5 11 27 34
Omsättningstillgångar 173 203 160 305 992 247 29 35 52 56
Tillgångar 193 229 160 305 992 249 34 46 79 91
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 89 86 91 273 272 62 18 34 62 75
Obeskattade reserver 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 104 143 69 12 628 187 16 12 16 15
Skulder och eget kapital 193 229 160 305 992 249 34 46 79 91
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 436 89 0 160 940 168 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 13 2 -100 4 245 77 -37 -29 -20 -65
Nettoomsättningförändring 389,89% -% -100,00% -82,98% 459,52% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 3,11% -2,18% -% 1,31% 24,70% 29,72% -% -% -% -%
Vinstmarginal 1,38% -5,62% -% 2,50% 26,06% 44,05% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 94,95% 49,44% -% 75,00% 65,96% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 15,83% 67,42% -% 183,12% 38,72% 35,71% -% -% -% -%
Soliditet 46,11% 37,55% 56,88% 94,34% 28,91% 24,90% 52,94% 73,91% 78,48% 82,42%
Kassalikviditet 166,35% 141,96% 231,88% 1 516,67% 157,96% 132,09% 181,25% 291,67% 325,00% 373,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...