Visa allt om Haninge kopieservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 478 631 752 795 745 677 663 775 798 863
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -147 -18 -20 -74 -151 -152 -131 -79 -112 -72
Resultat efter finansnetto -156 -25 -33 -87 -164 -165 -139 -78 -112 -72
Årets resultat -156 -25 -33 -87 -164 -165 -139 -78 -112 -72
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 10 18 28 40 45 49 40 35 0
Omsättningstillgångar 53 94 124 106 121 184 161 114 123 235
Tillgångar 53 104 142 134 161 229 210 154 158 235
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -100 56 56 54 51 54 54 53 51 53
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 9 9 9 0 0 0
Kortfristiga skulder 153 47 86 80 101 167 147 101 107 182
Skulder och eget kapital 53 104 142 134 161 229 210 154 158 235
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 192 185 144 216 187 170
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 210 180 240 230 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 25 75 73 61 58 47 68 61 54
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 478 631 752 795 745 677 663 775 798 863
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 478 631 752 795 745 677 663 775 798 863
Personalkostnader per anställd (tkr) 233 205 315 302 253 243 200 284 248 224
Rörelseresultat, EBITDA -137 -10 -9 -62 -132 -134 -116 -67 -104 -67
Nettoomsättningförändring -24,25% -16,09% -5,41% 6,71% 10,04% 2,11% -14,45% -2,88% -7,53% -%
Du Pont-modellen -277,36% -17,31% -14,08% -55,22% -93,79% -66,38% -62,38% -51,30% -70,25% -30,64%
Vinstmarginal -30,75% -2,85% -2,66% -9,31% -20,27% -22,45% -19,76% -10,19% -13,91% -8,34%
Bruttovinstmarginal 91,84% 91,44% 93,88% 90,82% 87,38% 83,60% 85,52% 85,03% 82,21% 86,79%
Rörelsekapital/omsättning -20,92% 7,45% 5,05% 3,27% 2,68% 2,51% 2,11% 1,68% 2,01% 6,14%
Soliditet -188,68% 53,85% 39,44% 40,30% 31,68% 23,58% 25,71% 34,42% 32,28% 22,55%
Kassalikviditet 34,64% 200,00% 144,19% 132,50% 119,80% 110,18% 109,52% 112,87% 114,95% 129,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...