Visa allt om Hegert & Jonsson Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Hegert & Jonsson Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 851 2 823 2 459 3 068 3 008 2 432 2 372 2 364 2 269 2 193
Övrig omsättning - - - - - 115 58 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 686 439 -243 1 015 670 1 640 976 598 586 998
Resultat efter finansnetto 278 196 -720 579 254 1 286 826 446 137 601
Årets resultat 217 163 -65 512 138 655 608 115 137 601
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 977 15 418 15 859 13 305 13 685 13 999 12 255 12 396 11 582 11 697
Omsättningstillgångar 6 305 1 450 2 792 2 616 3 139 3 307 1 200 837 635 577
Tillgångar 21 282 16 868 18 651 15 922 16 824 17 306 13 455 13 234 12 217 12 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 826 4 009 3 846 2 911 2 399 2 260 1 604 1 586 1 472 1 335
Obeskattade reserver 0 0 0 655 734 669 273 273 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 788 11 496 12 050 10 954 11 811 11 916 9 675 10 031 9 150 9 354
Kortfristiga skulder 5 668 1 363 2 755 1 401 1 880 2 460 1 901 1 343 1 596 1 586
Skulder och eget kapital 21 282 16 868 18 651 15 922 16 824 17 306 13 455 13 234 12 217 12 275
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 851 2 823 2 459 3 068 3 008 2 547 2 430 2 364 2 269 2 193
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - - 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 127 439 139 1 395 1 045 2 054 1 197 817 701 1 115
Nettoomsättningförändring 0,99% 14,80% -19,85% 1,99% 23,68% 2,53% 0,34% 4,19% 3,47% -%
Du Pont-modellen 3,23% 3,14% -1,30% 6,52% 4,22% 9,48% 7,25% 4,52% 4,82% 8,15%
Vinstmarginal 24,10% 18,74% -9,88% 33,83% 23,60% 67,43% 41,15% 25,30% 25,96% 45,60%
Bruttovinstmarginal 42,37% 34,54% 27,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,65% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,34% 3,08% 1,50% 39,60% 41,86% 34,83% -29,55% -21,40% -42,35% -46,01%
Soliditet 22,68% 23,77% 20,62% 21,49% 17,47% 15,91% 13,42% 13,50% 12,05% 10,88%
Kassalikviditet 111,24% 106,38% 101,34% 186,72% 166,97% 134,43% 63,12% 62,32% 39,79% 36,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...