Visa allt om Hegert & Jonsson Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 823 2 459 3 068 3 008 2 432 2 372 2 364 2 269 2 193 1 821
Övrig omsättning - - - - 115 58 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 439 -243 1 015 670 1 640 976 598 586 998 483
Resultat efter finansnetto 196 -720 579 254 1 286 826 446 137 601 190
Årets resultat 163 -65 512 138 655 608 115 137 601 190
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 418 15 859 13 305 13 685 13 999 12 255 12 396 11 582 11 697 11 814
Omsättningstillgångar 1 450 2 792 2 616 3 139 3 307 1 200 837 635 577 526
Tillgångar 16 868 18 651 15 922 16 824 17 306 13 455 13 234 12 217 12 275 12 341
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 009 3 846 2 911 2 399 2 260 1 604 1 586 1 472 1 335 734
Obeskattade reserver 0 0 655 734 669 273 273 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 496 12 050 10 954 11 811 11 916 9 675 10 031 9 150 9 354 9 600
Kortfristiga skulder 1 363 2 755 1 401 1 880 2 460 1 901 1 343 1 596 1 586 2 007
Skulder och eget kapital 16 868 18 651 15 922 16 824 17 306 13 455 13 234 12 217 12 275 12 341
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 823 2 459 3 068 3 008 2 547 2 430 2 364 2 269 2 193 1 821
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - - 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 439 139 1 395 1 045 2 054 1 197 817 701 1 115 601
Nettoomsättningförändring 14,80% -19,85% 1,99% 23,68% 2,53% 0,34% 4,19% 3,47% 20,43% -%
Du Pont-modellen 3,14% -1,30% 6,52% 4,22% 9,48% 7,25% 4,52% 4,82% 8,15% 3,92%
Vinstmarginal 18,74% -9,88% 33,83% 23,60% 67,43% 41,15% 25,30% 25,96% 45,60% 26,58%
Bruttovinstmarginal 34,54% 27,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,65% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,08% 1,50% 39,60% 41,86% 34,83% -29,55% -21,40% -42,35% -46,01% -81,33%
Soliditet 23,77% 20,62% 21,49% 17,47% 15,91% 13,42% 13,50% 12,05% 10,88% 5,95%
Kassalikviditet 106,38% 101,34% 186,72% 166,97% 134,43% 63,12% 62,32% 39,79% 36,38% 26,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...