Visa allt om Adolfström Camping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 562 2 235 2 011 2 342 1 925 1 895 0 0 6 226
Övrig omsättning 85 - 48 - 8 61 - - 3 35
Rörelseresultat (EBIT) 727 609 245 475 377 199 -20 -14 -72 54
Resultat efter finansnetto 727 591 228 451 358 171 7 26 -34 70
Årets resultat 473 367 177 356 290 138 7 26 -34 70
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 827 1 605 1 132 480 535 296 0 0 0 122
Omsättningstillgångar 741 565 531 732 244 448 1 002 2 093 2 592 2 743
Tillgångar 2 568 2 170 1 663 1 212 779 744 1 002 2 093 2 592 2 864
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 934 1 460 1 093 916 555 265 127 2 081 2 555 2 589
Obeskattade reserver 240 120 0 0 33 33 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 270 590 570 296 191 446 875 12 37 275
Skulder och eget kapital 2 568 2 170 1 663 1 212 779 744 1 002 2 093 2 592 2 864
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06 2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 20 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 5 0 0 0 0 4 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 100 500 0
Omsättning 2 647 2 235 2 059 2 342 1 933 1 956 0 0 9 261
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 562 2 235 2 011 2 342 - - - - - 226
Personalkostnader per anställd (tkr) 3 - - 6 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 934 812 389 539 440 232 -20 -14 -72 67
Nettoomsättningförändring 14,63% 11,14% -14,13% 21,66% 1,58% -% -% -100,00% -97,35% -%
Du Pont-modellen 28,31% 28,11% 14,73% 39,27% 48,52% 26,75% -% -% -1,23% 2,51%
Vinstmarginal 28,38% 27,29% 12,18% 20,32% 19,64% 10,50% -% -% -533,33% 31,86%
Bruttovinstmarginal 63,51% 61,16% 54,65% 57,51% 59,01% 58,73% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,38% -1,12% -1,94% 18,62% 2,75% 0,11% -% -% 42 583,33% 1 092,04%
Soliditet 82,60% 71,59% 65,72% 75,58% 74,37% 38,89% 12,67% 99,43% 98,57% 90,40%
Kassalikviditet 161,11% 82,88% 79,82% 237,84% 113,09% 95,74% 114,51% 17 441,67% 7 005,41% 994,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...