Visa allt om Sven Olsson och Ingrid Tonning Olsson Aktiebolag
Visa allt om Sven Olsson och Ingrid Tonning Olsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 29 47 9 17 51 58 38 142 157
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -21 11 26 -9 -1 -13 21 4 -22 -7
Resultat efter finansnetto -21 11 27 -10 -2 -13 20 -51 -22 -8
Årets resultat -21 11 27 -10 -2 -13 20 -51 -22 -8
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 2 4 6 8 1 3 6 62 60
Omsättningstillgångar 122 148 136 105 88 84 91 57 126 109
Tillgångar 138 150 140 111 96 85 95 63 188 168
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 55 44 17 26 29 41 22 73 94
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 105 96 95 95 70 57 54 42 116 74
Skulder och eget kapital 138 150 140 111 96 85 95 63 188 168
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 10 5 0 100 100
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 1 0 31 30
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 29 47 9 17 51 58 38 142 157
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 58 - 142 157
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 6 - 134 130
Rörelseresultat, EBITDA -15 13 28 -7 2 -11 23 6 -20 -6
Nettoomsättningförändring -75,86% -38,30% 422,22% -47,06% -66,67% -12,07% 52,63% -73,24% -9,55% -%
Du Pont-modellen -15,22% 7,33% 20,00% -8,11% -1,04% -15,29% 22,11% 6,35% -11,70% -4,17%
Vinstmarginal -300,00% 37,93% 59,57% -100,00% -5,88% -25,49% 36,21% 10,53% -15,49% -4,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 45,10% 82,76% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 242,86% 179,31% 87,23% 111,11% 105,88% 52,94% 63,79% 39,47% 7,04% 22,29%
Soliditet 23,91% 36,67% 31,43% 15,32% 27,08% 34,12% 43,16% 34,92% 38,83% 55,95%
Kassalikviditet 116,19% 154,17% 143,16% 110,53% 125,71% 147,37% 168,52% 135,71% 108,62% 147,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...