Visa allt om Sven Olsson och Ingrid Tonning Olsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 29 47 9 17 51 58 38 142 157 22
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 26 -9 -1 -13 21 4 -22 -7 -19
Resultat efter finansnetto 11 27 -10 -2 -13 20 -51 -22 -8 -19
Årets resultat 11 27 -10 -2 -13 20 -51 -22 -8 -19
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 4 6 8 1 3 6 62 60 54
Omsättningstillgångar 148 136 105 88 84 91 57 126 109 96
Tillgångar 150 140 111 96 85 95 63 188 168 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 55 44 17 26 29 41 22 73 94 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 96 95 95 70 57 54 42 116 74 48
Skulder och eget kapital 150 140 111 96 85 95 63 188 168 150
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 10 5 0 100 100 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 1 0 31 30 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 29 47 9 17 51 58 38 142 157 22
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 58 - 142 157 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 6 - 134 130 -
Rörelseresultat, EBITDA 13 28 -7 2 -11 23 6 -20 -6 -18
Nettoomsättningförändring -38,30% 422,22% -47,06% -66,67% -12,07% 52,63% -73,24% -9,55% 613,64% -%
Du Pont-modellen 7,33% 20,00% -8,11% -1,04% -15,29% 22,11% 6,35% -11,70% -4,17% -12,67%
Vinstmarginal 37,93% 59,57% -100,00% -5,88% -25,49% 36,21% 10,53% -15,49% -4,46% -86,36%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 45,10% 82,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 179,31% 87,23% 111,11% 105,88% 52,94% 63,79% 39,47% 7,04% 22,29% 218,18%
Soliditet 36,67% 31,43% 15,32% 27,08% 34,12% 43,16% 34,92% 38,83% 55,95% 68,00%
Kassalikviditet 154,17% 143,16% 110,53% 125,71% 147,37% 168,52% 135,71% 108,62% 147,30% 200,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...