Visa allt om Mobile Recording i Umeå Aktiebolag
Visa allt om Mobile Recording i Umeå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 49 84 39 155 213 328 134 170 221 331
Övrig omsättning - - - - - - - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) -10 -22 -101 -16 25 55 -33 -52 39 94
Resultat efter finansnetto -10 -22 -101 -16 25 55 -33 -52 39 94
Årets resultat -10 -22 -101 -18 19 55 0 11 52 43
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 28 55 105 112 174 171 185 251 269
Omsättningstillgångar 219 221 210 264 277 242 166 199 232 325
Tillgångar 234 249 266 369 389 417 337 384 483 594
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 222 232 254 355 372 353 307 307 296 244
Obeskattade reserver 0 0 0 0 -1 0 20 54 123 156
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 17 12 14 18 63 10 23 65 194
Skulder och eget kapital 234 249 266 369 389 417 337 384 483 594
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 49 84 39 155 213 328 134 170 221 337
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 4 5 -51 31 87 147 95 67 145 152
Nettoomsättningförändring -41,67% 115,38% -74,84% -27,23% -35,06% 144,78% -21,18% -23,08% -33,23% -%
Du Pont-modellen -4,27% -8,84% -37,97% -4,34% 6,43% 13,19% -9,79% -13,54% 8,07% 15,82%
Vinstmarginal -20,41% -26,19% -258,97% -10,32% 11,74% 16,77% -24,63% -30,59% 17,65% 28,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,25% 100,00% 94,57% 57,70%
Rörelsekapital/omsättning 424,49% 242,86% 507,69% 161,29% 121,60% 54,57% 116,42% 103,53% 75,57% 39,58%
Soliditet 94,87% 93,17% 95,49% 96,21% 95,44% 84,65% 95,47% 90,07% 79,62% 59,99%
Kassalikviditet 1 990,91% 1 300,00% 1 750,00% 1 885,71% 1 538,89% 384,13% 1 660,00% 865,22% 356,92% 167,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...