Visa allt om Svartöstadens Snickeri Aktiebolag
Visa allt om Svartöstadens Snickeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 56 99 290 330 281 349 548 1 033 719 1 766
Övrig omsättning - - - - - - - - - 213
Rörelseresultat (EBIT) -23 -65 6 -1 -134 -224 -115 82 -395 142
Resultat efter finansnetto -25 -67 4 -6 -132 -229 -77 4 -296 145
Årets resultat -25 -67 4 -6 -132 -229 -52 -21 -112 122
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 12 24 45 66 86 157
Omsättningstillgångar 83 122 202 220 320 417 627 725 751 1 198
Tillgångar 83 122 202 220 333 441 672 791 838 1 355
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -168 -143 -76 -80 -74 58 286 439 559 771
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 25 0 184
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 69 0 60 96 72 0
Kortfristiga skulder 251 265 278 300 337 384 326 232 206 400
Skulder och eget kapital 83 122 202 220 333 441 672 791 838 1 355
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 48 82 137 222
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 100
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 42 37 18 114 337
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 38 57 60 103 190
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 56 99 290 330 281 349 548 1 033 719 1 979
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 56 99 290 330 281 349 548 517 360 883
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 7 99 157 78 186 394
Rörelseresultat, EBITDA -23 -65 6 11 -122 -203 -94 103 -353 184
Nettoomsättningförändring -43,43% -65,86% -12,12% 17,44% -19,48% -36,31% -46,95% 43,67% -59,29% -%
Du Pont-modellen -26,51% -52,46% 2,97% 11,36% -30,03% -44,22% -10,42% 10,62% -26,01% 11,14%
Vinstmarginal -39,29% -64,65% 2,07% 7,58% -35,59% -55,87% -12,77% 8,13% -30,32% 8,55%
Bruttovinstmarginal 75,00% 55,56% 54,48% 49,09% 24,56% 28,94% 48,54% 47,34% 34,21% 51,87%
Rörelsekapital/omsättning -300,00% -144,44% -26,21% -24,24% -6,05% 9,46% 54,93% 47,73% 75,80% 45,19%
Soliditet -202,41% -117,21% -37,62% -36,36% -22,22% 13,15% 42,56% 57,77% 66,71% 66,68%
Kassalikviditet 7,57% 21,89% 50,36% 51,67% 67,95% 90,36% 170,25% 283,19% 317,96% 270,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...