Visa allt om Handelshuset B & L Aktiebolag
Visa allt om Handelshuset B & L Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 220 1 200 1 140 960 872 800 41 0 0 0
Övrig omsättning 1 249 - - - 42 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 095 -44 605 618 190 81 -434 -414 -360 -80
Resultat efter finansnetto 1 153 1 052 616 635 404 896 -418 -270 -122 -330
Årets resultat 898 1 677 443 1 335 849 896 -34 -180 -122 -330
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 185 3 922 2 111 1 159 559 660 661 663 1 828 2 557
Omsättningstillgångar 1 125 1 374 2 106 2 711 2 501 1 965 1 276 1 484 593 459
Tillgångar 5 310 5 296 4 217 3 870 3 060 2 625 1 937 2 146 2 421 3 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 985 3 287 2 510 2 227 1 442 993 97 131 311 832
Obeskattade reserver 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 41 150 71 0 7 45 0 0
Kortfristiga skulder 2 325 2 009 1 562 1 493 1 547 1 632 1 833 1 971 2 110 2 183
Skulder och eget kapital 5 310 5 296 4 217 3 870 3 060 2 625 1 937 2 146 2 421 3 016
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 498 - - 0 0 0 125 212 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 497 203 40 155 370 0 0 125 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 51 51 80 100 195 194 100 69 41 0
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 700 160 150 400 0 0 0 0
Omsättning 2 469 1 200 1 140 960 914 800 41 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 220 1 200 1 140 960 872 800 41 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 609 570 255 148 415 568 271 289 166 -
Rörelseresultat, EBITDA 1 397 117 605 618 191 82 -433 -413 -359 -80
Nettoomsättningförändring 1,67% 5,26% 18,75% 10,09% 9,00% 1 851,22% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 21,73% 19,88% 14,63% 16,41% 13,20% 34,13% -21,58% -% -% -%
Vinstmarginal 94,59% 87,75% 54,12% 66,15% 46,33% 112,00% -1 019,51% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -98,36% -52,92% 47,72% 126,88% 109,40% 41,62% -1 358,54% -% -% -%
Soliditet 56,21% 62,07% 61,44% 57,55% 47,12% 37,83% 5,01% 6,10% 12,85% 27,59%
Kassalikviditet 48,39% 68,39% 134,83% 181,58% 161,67% 120,40% 69,61% 75,29% 28,10% 21,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...