Visa allt om L&L Egendomsförvaltning AB
Visa allt om L&L Egendomsförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 1 248 0
Övrig omsättning - - - - - - - 44 377 -
Rörelseresultat (EBIT) -167 -166 -107 -991 -132 -54 -79 45 625 -473
Resultat efter finansnetto 276 193 -94 -923 92 58 -32 256 1 186 293
Årets resultat 276 193 -91 -923 54 32 -32 185 854 211
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 151 7 784 7 484 7 476 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 364 383 483 581 9 069 8 996 9 141 9 594 9 742 29 487
Tillgångar 6 515 8 166 7 967 8 057 9 069 8 996 9 141 9 594 9 742 29 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 464 8 121 7 928 8 019 9 036 8 982 8 951 8 983 8 798 25 939
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 50 45 39 38 32 14 190 611 944 3 548
Skulder och eget kapital 6 515 8 166 7 967 8 057 9 069 8 996 9 141 9 594 9 742 29 487
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 678 0 0 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 213 0 0 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 995
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 45 625 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -167 -166 -107 -991 -132 -54 -79 45 625 -473
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -99,60% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 2,74% 12,34% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 26 300,00% 484,68% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 898 300,00% 3 547,58% -%
Soliditet 99,22% 99,45% 99,51% 99,53% 99,64% 99,84% 97,92% 93,63% 90,31% 87,97%
Kassalikviditet 728,00% 851,11% 1 238,46% 1 528,95% 28 340,62% 64 257,14% 4 811,05% 1 570,21% 1 031,99% 831,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...