Visa allt om L&L Egendomsförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 1 248 0 175
Övrig omsättning - - - - - - 44 377 - 2 178
Rörelseresultat (EBIT) -166 -107 -991 -132 -54 -79 45 625 -473 2 353
Resultat efter finansnetto 193 -94 -923 92 58 -32 256 1 186 293 2 856
Årets resultat 193 -91 -923 54 32 -32 185 854 211 2 055
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 784 7 484 7 476 0 0 0 0 0 0 172
Omsättningstillgångar 383 483 581 9 069 8 996 9 141 9 594 9 742 29 487 30 426
Tillgångar 8 166 7 967 8 057 9 069 8 996 9 141 9 594 9 742 29 487 30 598
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 121 7 928 8 019 9 036 8 982 8 951 8 983 8 798 25 939 25 496
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 39 38 32 14 190 611 944 3 548 5 102
Skulder och eget kapital 8 166 7 967 8 057 9 069 8 996 9 141 9 594 9 742 29 487 30 598
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 678 0 0 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 213 0 0 0 - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 17 995 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 45 625 0 2 353
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -166 -107 -991 -132 -54 -79 45 625 -473 2 353
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -99,60% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 2,74% 12,34% -% 9,41%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 26 300,00% 484,68% -% 1 645,71%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 898 300,00% 3 547,58% -% 14 470,86%
Soliditet 99,45% 99,51% 99,53% 99,64% 99,84% 97,92% 93,63% 90,31% 87,97% 83,33%
Kassalikviditet 851,11% 1 238,46% 1 528,95% 28 340,62% 64 257,14% 4 811,05% 1 570,21% 1 031,99% 831,09% 596,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...