Visa allt om INCINIA rockmusicproduction INC AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -5 -20 -5 -2 -10 -14 0 -6 -16
Resultat efter finansnetto -3 -5 0 17 37 98 97 145 52 115
Årets resultat 10 26 20 13 26 54 59 97 4 115
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 629 530 1 100 1 053 1 183 1 383 1 845 1 817 1 582 1 614
Omsättningstillgångar 990 1 071 924 917 673 218 11 1 120 135
Tillgångar 1 619 1 601 2 023 1 970 1 856 1 600 1 856 1 818 1 702 1 749
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 720 866 996 1 135 1 265 1 367 1 433 1 494 1 489 1 574
Obeskattade reserver 30 46 85 111 111 111 86 65 49 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 590 590 891 590 480 120 302 248 150 138
Kortfristiga skulder 279 99 51 135 0 3 35 11 14 14
Skulder och eget kapital 1 619 1 601 2 023 1 970 1 856 1 600 1 856 1 818 1 702 1 749
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 155 156 159 143 127 120 120 92 89
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -5 -20 -5 -2 -10 -14 0 -6 -16
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 45,92% 56,33% 52,51% 61,77% 72,57% 90,55% 80,62% 84,75% 89,56% 90,94%
Kassalikviditet 354,84% 1 081,82% 1 811,76% 679,26% -% 7 266,67% 31,43% 9,09% 857,14% 964,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...