Visa allt om Sjölanders Skogsentreprenad Aktiebolag
Visa allt om Sjölanders Skogsentreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 958 10 330 8 341 11 076 8 009 7 619 7 541 6 906 6 431 5 001
Övrig omsättning 416 44 189 44 50 47 52 49 46 122
Rörelseresultat (EBIT) 543 1 654 -753 1 785 -37 181 167 -440 343 143
Resultat efter finansnetto 467 1 729 -839 1 661 -90 136 114 -614 186 51
Årets resultat 283 74 -34 457 0 11 5 -8 28 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 374 5 814 3 754 4 447 4 713 2 794 2 503 3 515 4 505 4 154
Omsättningstillgångar 3 381 3 324 1 987 3 063 1 858 1 634 1 591 1 529 1 473 1 564
Tillgångar 7 755 9 138 5 741 7 509 6 571 4 428 4 093 5 044 5 978 5 718
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 212 929 854 888 431 431 420 415 423 495
Obeskattade reserver 2 437 2 341 705 1 510 468 559 439 332 937 789
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 628 2 535 1 629 3 083 3 981 2 032 1 852 2 606 3 174 3 162
Kortfristiga skulder 2 479 3 333 2 551 2 028 1 691 1 406 1 383 1 691 1 443 1 271
Skulder och eget kapital 7 755 9 138 5 741 7 509 6 571 4 428 4 093 5 044 5 978 5 718
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 330 288 288 325 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 368 2 596 2 511 2 569 2 219 1 486 1 641 1 577 1 336 1 114
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 831 839 755 743 628 595 622 696 670 496
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 8 374 10 374 8 530 11 120 8 059 7 666 7 593 6 955 6 477 5 123
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 9 9 8 7 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 995 1 291 927 1 231 1 001 1 088 1 077 987 1 072 834
Personalkostnader per anställd (tkr) 429 453 383 393 378 378 402 398 415 331
Rörelseresultat, EBITDA 1 692 2 596 243 2 760 544 889 1 180 673 1 245 1 006
Nettoomsättningförändring -22,96% 23,85% -24,69% 38,29% 5,12% 1,03% 9,19% 7,39% 28,59% -%
Du Pont-modellen 7,00% 20,02% -12,96% 24,06% -0,32% 4,16% 4,69% -7,97% 6,21% 2,89%
Vinstmarginal 6,82% 17,71% -8,92% 16,31% -0,26% 2,42% 2,55% -5,82% 5,77% 3,30%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 99,88% 99,57% 99,60% 99,59% 99,20% 98,44% 98,21% 99,36%
Rörelsekapital/omsättning 11,33% -0,09% -6,76% 9,34% 2,09% 2,99% 2,76% -2,35% 0,47% 5,86%
Soliditet 40,14% 30,15% 24,45% 26,65% 11,81% 19,04% 18,17% 12,97% 18,36% 18,59%
Kassalikviditet 136,39% 99,73% 77,89% 151,04% 109,88% 116,22% 115,04% 90,42% 102,08% 123,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...