Visa allt om Blomstrands Entreprenad AB
Visa allt om Blomstrands Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 094 1 473 1 530 1 450 1 177 1 982 3 514 2 930 2 947 2 819
Övrig omsättning 83 78 79 66 111 567 55 317 162 61
Rörelseresultat (EBIT) -571 -62 46 -56 -26 762 760 1 096 1 107 926
Resultat efter finansnetto -598 -27 161 98 26 1 031 993 1 106 772 1 412
Årets resultat 0 54 138 57 14 325 551 541 225 852
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 489 6 218 6 980 7 544 8 272 8 374 5 375 4 363 3 477 1 735
Omsättningstillgångar 5 028 5 065 4 465 3 724 3 162 3 144 5 351 5 569 5 836 7 174
Tillgångar 10 517 11 283 11 445 11 267 11 435 11 518 10 727 9 933 9 312 8 909
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 911 9 010 9 056 8 919 8 862 8 976 8 778 8 354 7 905 7 759
Obeskattade reserver 1 583 2 193 2 293 2 293 2 258 2 245 1 545 1 245 945 645
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 80 96 56 315 297 404 334 462 504
Skulder och eget kapital 10 517 11 283 11 445 11 267 11 435 11 518 10 727 9 933 9 312 8 909
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 360 - 240 300 300 310 140 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 360 367 0 390 0 60 120 120 266 305
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 171 163 134 167 98 234 318 331 330 329
Utdelning till aktieägare 0 100 100 0 0 128 127 127 92 80
Omsättning 1 177 1 551 1 609 1 516 1 288 2 549 3 569 3 247 3 109 2 880
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 094 1 473 1 530 1 450 1 177 1 982 1 757 1 465 1 474 1 410
Personalkostnader per anställd (tkr) 545 530 494 557 343 605 370 381 372 399
Rörelseresultat, EBITDA 192 700 789 673 675 1 351 1 406 1 521 1 384 1 097
Nettoomsättningförändring -25,73% -3,73% 5,52% 23,19% -40,62% -43,60% 19,93% -0,58% 4,54% -%
Du Pont-modellen -5,43% -0,24% 1,41% 0,87% 0,54% 8,95% 9,27% 12,65% 11,89% 15,84%
Vinstmarginal -52,19% -1,83% 10,52% 6,76% 5,27% 52,02% 28,29% 42,90% 37,56% 50,05%
Bruttovinstmarginal 74,59% 86,49% 86,21% 87,93% 88,45% 89,56% 66,48% 76,14% 75,84% 73,79%
Rörelsekapital/omsättning 457,50% 338,42% 285,56% 252,97% 241,89% 143,64% 140,78% 178,67% 182,35% 236,61%
Soliditet 96,47% 95,01% 94,75% 94,16% 92,05% 92,30% 92,45% 93,13% 92,20% 92,30%
Kassalikviditet 21 860,87% 6 331,25% 4 651,04% 6 650,00% 1 003,81% 1 058,59% 1 324,50% 1 667,37% 1 263,20% 1 423,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...