Visa allt om Fotograf Leif W Lindgren, Bildspelsstudion Östra Sörmland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 2 27 40 42
Övrig omsättning - - - - - - - - - 24
Rörelseresultat (EBIT) -7 -6 -10 -21 -26 -26 -33 -17 -26 3
Resultat efter finansnetto -7 -6 -10 -21 -26 -26 -33 -17 -26 3
Årets resultat -7 -6 -10 -21 -26 -26 -33 -17 -26 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8
Omsättningstillgångar 4 2 8 13 26 31 24 21 34 42
Tillgångar 4 2 8 13 26 31 24 22 36 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -140 -133 -128 -118 -97 -71 -45 -12 5 31
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 137 129 127 125 113 90 59 23 22 9
Kortfristiga skulder 6 6 8 6 10 11 10 10 10 11
Skulder och eget kapital 4 2 8 13 26 31 24 22 36 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 2 27 40 66
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 2 27 40 42
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 -6 -10 -21 -26 -26 -32 -16 -20 9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -92,59% -32,50% -4,76% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -137,50% -77,27% -72,22% 6,00%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -1 650,00% -62,96% -65,00% 7,14%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -100,00% 62,96% 62,50% 61,90%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 700,00% 40,74% 60,00% 73,81%
Soliditet -3 500,00% -6 650,00% -1 600,00% -907,69% -373,08% -229,03% -187,50% -54,55% 13,89% 62,00%
Kassalikviditet 66,67% 33,33% 50,00% 150,00% 260,00% 281,82% 240,00% 210,00% 340,00% 381,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...