Visa allt om JG Créateur Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 37 13 0 36 0 50 10 33 36
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 25 -26 -36 -28 -16 14 -25 -1 -11
Resultat efter finansnetto -16 24 -27 -38 -29 -16 14 -25 -2 -17
Årets resultat -16 24 -27 -38 -29 -16 14 -25 -2 -17
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
Omsättningstillgångar 3 30 11 17 9 41 55 44 43 30
Tillgångar 3 30 11 17 9 41 55 45 44 36
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -190 -174 -198 -172 -133 -104 -88 -102 -77 -76
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 193 203 209 188 142 145 143 147 121 111
Skulder och eget kapital 3 30 11 17 9 41 55 45 44 36
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 37 13 0 36 0 50 10 33 36
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 37 13 - 36 - 50 10 33 36
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -16 25 -26 -36 -28 -16 15 -25 4 -6
Nettoomsättningförändring -94,59% 184,62% -% -100,00% -% -100,00% 400,00% -69,70% -8,33% -%
Du Pont-modellen -533,33% 83,33% -236,36% -% -311,11% -% 25,45% -55,56% -2,27% -30,56%
Vinstmarginal -800,00% 67,57% -200,00% -% -77,78% -% 28,00% -250,00% -3,03% -30,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 7,69% -% -16,67% -% 86,00% 20,00% 75,76% 55,56%
Rörelsekapital/omsättning -9 500,00% -467,57% -1 523,08% -% -369,44% -% -176,00% -1 030,00% -236,36% -225,00%
Soliditet -6 333,33% -580,00% -1 800,00% -1 011,76% -1 477,78% -253,66% -160,00% -226,67% -175,00% -211,11%
Kassalikviditet 1,55% 14,78% 5,26% 9,04% 6,34% 0,69% 10,49% 2,04% 0,83% 8,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...