Visa allt om NF Måleri AB
Visa allt om NF Måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 43 463 43 304 33 033 28 351 25 492 17 106 18 106 15 069 11 964 11 633
Övrig omsättning 84 189 77 44 42 10 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 190 8 285 4 782 5 200 3 988 2 340 2 001 1 767 344 368
Resultat efter finansnetto 8 278 8 556 5 061 5 351 4 128 2 369 2 001 1 830 364 360
Årets resultat 6 415 6 635 537 2 947 3 004 1 738 1 466 1 307 436 253
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 710 6 754 7 095 7 395 831 1 082 102 139 39 148
Omsättningstillgångar 12 984 14 530 8 111 6 194 10 767 6 867 5 774 3 738 2 389 2 445
Tillgångar 28 694 21 284 15 205 13 589 11 598 7 949 5 876 3 877 2 429 2 593
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 899 14 484 7 849 7 312 8 752 5 748 4 010 2 544 1 237 800
Obeskattade reserver 2 300 2 300 2 300 2 300 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 495 4 499 5 057 3 976 2 846 2 201 1 866 1 333 1 192 1 533
Skulder och eget kapital 28 694 21 284 15 205 13 589 11 598 7 949 5 876 3 877 2 429 2 593
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 312 904
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 107 8 142 6 867 6 181 5 152 4 555 4 421 3 204 3 010 2 732
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 176 2 931 2 431 2 314 1 980 2 443 2 447 984 949 2 020
Utdelning till aktieägare 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 43 547 43 493 33 110 28 395 25 534 17 116 18 106 15 069 11 964 11 633
Nyckeltal
Antal anställda 23 24 22 21 18 17 17 14 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 890 1 804 1 502 1 350 1 416 1 006 1 065 1 076 997 969
Personalkostnader per anställd (tkr) 505 469 433 416 411 431 419 362 489 532
Rörelseresultat, EBITDA 8 206 8 299 4 786 5 223 4 017 2 380 2 037 1 817 375 428
Nettoomsättningförändring 0,37% 31,09% 16,51% 11,22% 49,02% -5,52% 20,15% 25,95% 2,85% -%
Du Pont-modellen 28,85% 40,22% 33,29% 39,38% 35,60% 29,82% 34,05% 47,30% 15,19% 14,23%
Vinstmarginal 19,05% 19,77% 15,32% 18,87% 16,20% 13,85% 11,05% 12,17% 3,08% 3,17%
Bruttovinstmarginal 55,54% 54,00% 50,57% 58,29% 52,41% 63,56% 58,36% 51,56% 57,36% 67,76%
Rörelsekapital/omsättning 17,23% 23,16% 9,25% 7,82% 31,07% 27,28% 21,58% 15,96% 10,01% 7,84%
Soliditet 79,09% 76,48% 63,42% 66,28% 75,46% 72,31% 68,24% 65,62% 50,93% 30,85%
Kassalikviditet 236,29% 322,96% 160,39% 155,78% 378,32% 311,99% 302,20% 264,07% 200,42% 150,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...