Visa allt om Ryal Consult Aktiebolag
Visa allt om Ryal Consult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 -9
Resultat efter finansnetto 0 0 0 -37 0 0 1 0 2 1
Årets resultat 0 0 0 -37 0 0 1 0 2 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 250 250 250 250 287 287 287 287 287 287
Omsättningstillgångar 31 31 34 34 33 33 33 30 35 34
Tillgångar 280 281 284 284 320 320 320 316 321 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 109 109 109 108 145 145 157 156 156 154
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 172 172 175 175 175 175 163 161 165 167
Skulder och eget kapital 280 281 284 284 320 320 320 316 321 321
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 38,93% 38,79% 38,38% 38,03% 45,31% 45,31% 49,06% 49,37% 48,60% 47,98%
Kassalikviditet 18,02% 18,02% 19,43% 19,43% 18,86% 18,86% 20,25% 18,63% 21,21% 20,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...