Visa allt om The Cutting Room i Stockholm AB
Visa allt om The Cutting Room i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 753 5 400 5 703 5 583 5 659 7 416 7 466 6 949 8 616 8 597
Övrig omsättning 1 4 - 111 85 111 3 102 3 003 - 1
Rörelseresultat (EBIT) 1 352 1 765 660 343 -1 320 -142 2 121 -596 1 449 1 899
Resultat efter finansnetto 1 642 1 699 664 342 -1 338 -114 2 142 -582 1 462 1 865
Årets resultat 1 489 1 299 366 282 -441 119 1 293 15 972 1 366
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 223 1 962 1 610 1 044 2 197 2 685 3 388 7 416 4 806 4 822
Omsättningstillgångar 5 181 2 523 3 205 3 265 2 367 3 182 3 400 2 912 4 079 3 720
Tillgångar 5 404 4 484 4 815 4 308 4 563 5 866 6 789 10 328 8 885 8 542
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 502 2 013 714 347 65 296 2 277 1 023 1 008 1 878
Obeskattade reserver 625 820 820 653 653 1 550 1 884 1 518 2 149 2 026
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 958 2 202 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 277 692 1 079 3 308 3 844 4 020 2 627 7 788 5 728 4 638
Skulder och eget kapital 5 404 4 484 4 815 4 308 4 563 5 866 6 789 10 328 8 885 8 542
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 425 399 416 429 424
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 863 761 1 652 1 246 2 295 956 1 259 2 016 1 778 1 724
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 360 445 519 530 808 518 623 895 850 686
Utdelning till aktieägare 3 358 0 0 0 0 150 2 100 0 0 1 734
Omsättning 4 754 5 404 5 703 5 694 5 744 7 527 10 568 9 952 8 616 8 598
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 7 5 5 8 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 377 2 700 2 852 1 861 808 1 483 1 493 869 1 231 1 228
Personalkostnader per anställd (tkr) 622 611 814 640 456 395 474 431 459 421
Rörelseresultat, EBITDA 1 417 1 822 1 000 1 167 -624 730 3 209 868 1 864 2 385
Nettoomsättningförändring -11,98% -5,31% 2,15% -1,34% -23,69% -0,67% 7,44% -19,35% 0,22% -%
Du Pont-modellen 30,40% 39,47% 13,79% 8,15% -28,73% -1,79% 31,73% -5,05% 16,78% 22,45%
Vinstmarginal 34,57% 32,78% 11,64% 6,29% -23,17% -1,42% 28,85% -7,51% 17,31% 22,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,93% 99,96% 93,00% 93,69% 86,69% 85,48% 85,42% 86,22% 87,33%
Rörelsekapital/omsättning 82,14% 33,91% 37,28% -0,77% -26,10% -11,30% 10,35% -70,17% -19,14% -10,68%
Soliditet 73,82% 59,16% 28,11% 19,23% 11,97% 24,52% 53,99% 20,49% 28,76% 39,06%
Kassalikviditet 405,72% 364,60% 297,03% 98,70% 61,58% 79,15% 129,43% 37,39% 71,21% 80,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...