Visa allt om WebRay AB
Visa allt om WebRay AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) -42 -42 -44 -42 -51 -40 -34 -73 -36 -55
Resultat efter finansnetto -42 -42 -44 -42 -59 -61 -59 -103 -61 -75
Årets resultat -42 -42 -44 -42 -59 -61 -59 -103 -61 -75
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 3 3 3 3 3 3 13
Omsättningstillgångar 7 6 6 10 27 5 1 1 44 49
Tillgångar 7 6 6 12 30 8 4 4 47 62
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -2 591 -2 549 -2 507 -2 463 -2 421 -2 362 -2 301 -2 242 -2 139 -2 077
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 588 2 544 2 502 2 465 2 440 888 1 668 1 327 1 273 1 230
Kortfristiga skulder 10 11 11 11 11 1 482 637 919 914 910
Skulder och eget kapital 7 6 6 12 30 8 4 4 47 62
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - 0 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -42 -42 -44 -42 -51 -40 -34 -73 -36 -55
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -37 014,29% -42 483,33% -41 783,33% -20 525,00% -8 070,00% -29 525,00% -57 525,00% -56 050,00% -4 551,06% -3 350,00%
Kassalikviditet 70,00% 54,55% 54,55% 90,91% 245,45% 0,34% 0,16% 0,11% 4,81% 5,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...