Visa allt om Svanstein Arctic Experience AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 191 3 309 3 239 2 979 411 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -213 -153 39 232 47 -6 -6 -14 -23 -15
Resultat efter finansnetto -179 -117 57 224 47 -6 -5 -12 -21 -23
Årets resultat -179 -117 57 224 47 -6 -5 -12 -21 -23
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 408 303 178 63 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 525 818 437 555 430 3 12 130 76 81
Tillgångar 933 1 120 614 618 430 3 12 130 76 81
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 315 431 374 150 -157 -151 -146 -134 -113
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 36 36 36 27 27 154 157 270 162 156
Kortfristiga skulder 762 770 147 217 254 6 6 6 48 39
Skulder och eget kapital 933 1 120 614 618 430 3 12 130 76 81
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 253 908 961 671 133 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 316 205 278 188 33 0 0 0 3 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 191 3 309 3 239 2 979 411 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 1 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 048 827 810 745 411 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 358 235 273 185 157 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -116 -72 75 235 47 -6 -6 -14 -23 -15
Nettoomsättningförändring 26,65% 2,16% 8,73% 624,82% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -18,54% -10,36% 9,28% 37,54% 10,93% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -4,13% -3,51% 1,76% 7,79% 11,44% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 55,52% 58,33% 61,93% 64,45% 73,24% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -5,65% 1,45% 8,95% 11,35% 42,82% -% -% -% -% -%
Soliditet 14,47% 28,12% 70,20% 60,52% 34,88% -5 233,33% -1 258,33% -112,31% -176,32% -139,51%
Kassalikviditet 65,49% 100,26% 259,18% 251,15% 169,29% 50,00% 200,00% 2 166,67% 158,33% 207,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...