Visa allt om NEREFA I LOMMA Aktiebolag
Visa allt om NEREFA I LOMMA Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 107 147 150 624 892 638 299 275 331 359
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -29 -48 -85 132 164 166 -14 -24 3 -6
Resultat efter finansnetto -29 -49 -78 138 168 166 -15 -25 0 -13
Årets resultat -7 -3 -10 71 90 87 -7 -17 -4 -15
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
Omsättningstillgångar 439 440 495 776 618 494 237 230 260 281
Tillgångar 439 440 495 776 618 494 237 230 262 287
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 110 113 203 232 192 104 111 128 132
Obeskattade reserver 9 31 77 145 110 68 26 38 47 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 328 299 305 428 277 234 106 81 87 106
Skulder och eget kapital 439 440 495 776 618 494 237 230 262 287
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 15 62 68 217 320 190 80 55 80 90
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 217 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 2 6 29 22 81 60 25 18 25 29
Utdelning till aktieägare 0 0 0 80 100 50 0 0 0 0
Omsättning 107 147 150 624 892 638 299 275 331 359
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 107 147 150 624 892 638 299 275 331 359
Personalkostnader per anställd (tkr) 31 80 96 285 452 286 127 130 169 162
Rörelseresultat, EBITDA -29 -48 -85 132 164 166 -14 -22 6 3
Nettoomsättningförändring -27,21% -2,00% -75,96% -30,04% 39,81% 113,38% 8,73% -16,92% -7,80% -%
Du Pont-modellen -6,61% -10,91% -15,76% 17,91% 27,18% 33,60% -5,91% -10,00% 1,53% -1,74%
Vinstmarginal -27,10% -32,65% -52,00% 22,28% 18,83% 26,02% -4,68% -8,36% 1,21% -1,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 103,74% 95,92% 126,67% 55,77% 38,23% 40,75% 43,81% 54,18% 52,27% 48,75%
Soliditet 25,06% 30,50% 34,96% 39,93% 50,66% 49,01% 51,97% 60,16% 61,77% 58,03%
Kassalikviditet 133,84% 147,16% 162,30% 181,31% 223,10% 211,11% 223,58% 283,95% 298,85% 265,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...