Visa allt om Rydsgårds Produkter Aktiebolag
Visa allt om Rydsgårds Produkter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -9 -8 -8 -8 -10 -10 -12 -10 -5
Resultat efter finansnetto -8 -8 -6 -5 -5 -8 -7 -8 -6 -5
Årets resultat -8 -8 -6 -5 -5 -8 -7 -8 -6 -9
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 117 117 116 113 111 108 107 105 100 94
Tillgångar 117 117 116 113 111 108 107 105 100 94
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 58 57 55 61 56 51 59 57 55 51
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 61 62 52 55 57 48 49 45 39
Kortfristiga skulder 59 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Skulder och eget kapital 117 117 116 113 111 108 107 105 100 94
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -9 -8 -8 -8 -10 -10 -12 -10 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 49,57% 48,72% 47,41% 53,98% 50,45% 47,22% 55,14% 54,29% 55,00% 54,26%
Kassalikviditet 198,31% -% -% -% -% -% -% -% -% 2 350,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...