Visa allt om Bröderna Gannbäcks Skog Aktiebolag
Visa allt om Bröderna Gannbäcks Skog Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 482 8 874 8 656 7 284 7 202 6 306 6 128 6 634 8 702 12 679
Övrig omsättning 366 434 214 31 32 94 180 358 693 58
Rörelseresultat (EBIT) 650 1 898 1 540 346 -259 226 285 -17 756 -446
Resultat efter finansnetto 542 1 797 1 446 203 -453 106 202 -207 500 -879
Årets resultat 295 934 296 20 4 48 2 1 4 -39
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 343 5 945 5 623 3 672 4 865 4 805 4 906 5 633 4 434 10 640
Omsättningstillgångar 2 522 3 196 3 266 1 497 1 217 1 496 1 497 1 458 1 802 2 117
Tillgångar 10 865 9 141 8 889 5 169 6 082 6 301 6 403 7 091 6 236 12 757
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 610 1 265 831 535 514 510 462 460 460 456
Obeskattade reserver 2 654 2 498 1 899 841 673 1 143 1 110 919 1 141 661
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 401 2 652 3 172 1 780 2 700 2 666 2 207 3 225 2 526 7 306
Kortfristiga skulder 3 200 2 726 2 987 2 013 2 195 1 982 2 624 2 487 2 109 4 334
Skulder och eget kapital 10 865 9 141 8 889 5 169 6 082 6 301 6 403 7 091 6 236 12 757
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 720 730 750 760 614
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 309 1 039 1 275 1 415 1 131 272 334 618 863 2 053
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 598 518 608 694 580 525 544 648 643 1 010
Utdelning till aktieägare 200 750 500 0 0 0 10 0 0 0
Omsättning 7 848 9 308 8 870 7 315 7 234 6 400 6 308 6 992 9 395 12 737
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 4 4 3 3 3 4 5 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 871 2 958 2 164 1 821 2 401 2 102 2 043 1 659 1 740 1 585
Personalkostnader per anställd (tkr) 505 531 482 533 582 513 541 506 487 459
Rörelseresultat, EBITDA 2 506 3 475 2 724 1 657 1 067 1 890 1 975 1 586 2 869 2 362
Nettoomsättningförändring -15,69% 2,52% 18,84% 1,14% 14,21% 2,90% -7,63% -23,76% -31,37% -%
Du Pont-modellen 5,98% 20,77% 17,34% 6,69% -4,24% 3,60% 4,47% -0,08% 12,54% -3,39%
Vinstmarginal 8,69% 21,40% 17,80% 4,75% -3,58% 3,60% 4,67% -0,09% 8,99% -3,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,06% 5,30% 3,22% -7,08% -13,58% -7,71% -18,39% -15,51% -3,53% -17,49%
Soliditet 24,67% 35,15% 26,01% 22,34% 16,61% 21,46% 19,99% 15,82% 20,55% 7,31%
Kassalikviditet 78,81% 117,24% 109,34% 74,37% 55,44% 75,48% 54,27% 55,89% 82,22% 47,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...