Visa allt om Aktiebolaget Halmia 90
Visa allt om Aktiebolaget Halmia 90

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 10 23 7 30 31
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -53 -59 -50 -58 -70 -44 -37 -58 -53 -64
Resultat efter finansnetto -53 -59 -50 -58 -71 -25 -37 -58 -53 -57
Årets resultat -53 -59 -50 -58 -71 -25 -37 -56 -53 -57
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5
Omsättningstillgångar 20 23 60 24 41 147 221 289 323 322
Tillgångar 20 23 60 24 41 148 223 292 328 327
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -236 -183 -124 -74 -16 55 80 116 113 61
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 251 201 180 93 52 89 139 171 209 261
Kortfristiga skulder 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Skulder och eget kapital 20 23 60 24 41 148 223 292 328 327
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 10 23 7 30 31
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -53 -59 -50 -58 -69 -43 -36 -58 -52 -63
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -56,52% 228,57% -76,67% -3,23% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -16,89% -16,59% -19,86% -16,16% -17,74%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -250,00% -160,87% -828,57% -176,67% -187,10%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 60,00% 65,22% 85,71% 93,33% 70,97%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 1 420,00% 939,13% 4 057,14% 1 060,00% 1 022,58%
Soliditet -1 180,00% -795,65% -206,67% -308,33% -39,02% 37,16% 35,87% 39,73% 34,67% 18,87%
Kassalikviditet 400,00% 460,00% 1 200,00% 480,00% 820,00% 2 940,00% 4 420,00% 5 780,00% 6 460,00% 6 440,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...