Visa allt om NS-Svets Aktiebolag
Visa allt om NS-Svets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 23 13 22 23 11 234 529 499 1 595
Övrig omsättning - - - 4 40 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -44 -18 -41 -43 -47 -257 -265 -365 -384 56
Resultat efter finansnetto -44 -18 -40 -141 -46 -257 -263 -343 -358 68
Årets resultat -44 -18 -40 -141 -46 -274 -263 -205 2 91
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 620 628 636 647 763 782 800 823 838 848
Omsättningstillgångar 264 292 299 330 354 398 723 1 010 1 220 1 843
Tillgångar 884 920 934 977 1 117 1 180 1 523 1 833 2 058 2 691
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 731 775 794 834 974 1 020 1 294 1 607 1 762 1 809
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 138 508
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Kortfristiga skulder 153 144 141 143 143 160 229 226 158 359
Skulder och eget kapital 884 920 934 977 1 117 1 180 1 523 1 833 2 058 2 691
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 56 160 160 253 392
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 112 58 408
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 32 89 151 143 335
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50
Omsättning 3 23 13 26 63 11 234 529 499 1 595
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 1 1 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 11 234 176 166 399
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 88 249 141 148 284
Rörelseresultat, EBITDA -36 -10 -30 -25 -29 -239 -242 -336 -352 96
Nettoomsättningförändring -86,96% 76,92% -40,91% -4,35% 109,09% -95,30% -55,77% 6,01% -68,71% -%
Du Pont-modellen -4,98% -1,96% -4,39% -4,30% -4,12% -21,78% -17,27% -18,66% -17,35% 2,56%
Vinstmarginal -1 466,67% -78,26% -315,38% -190,91% -200,00% -2 336,36% -112,39% -64,65% -71,54% 4,33%
Bruttovinstmarginal 0,00% 100,00% 69,23% 90,91% 39,13% -163,64% 92,31% 56,71% 65,93% 94,55%
Rörelsekapital/omsättning 3 700,00% 643,48% 1 215,38% 850,00% 917,39% 2 163,64% 211,11% 148,20% 212,83% 93,04%
Soliditet 82,69% 84,24% 85,01% 85,36% 87,20% 86,44% 84,96% 87,67% 90,45% 80,82%
Kassalikviditet 172,55% 202,78% 212,06% 230,77% 247,55% 248,75% 315,72% 446,90% 772,15% 513,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...