Visa allt om Presteva AB
Visa allt om Presteva AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 589 667 558 638 734 969 951 801 989 1 091
Övrig omsättning - - - - - - - 45 - -
Rörelseresultat (EBIT) 18 33 69 37 57 95 81 86 106 99
Resultat efter finansnetto 1 2 26 5 13 36 19 11 9 9
Årets resultat 0 1 18 2 6 23 11 5 4 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 41 71 100 77 0 0 0 0 4
Omsättningstillgångar 474 570 780 938 1 209 1 089 1 064 1 113 1 650 1 775
Tillgångar 485 610 850 1 039 1 286 1 089 1 064 1 113 1 650 1 779
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 156 156 155 137 135 249 226 216 211 207
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 224 324 524 590 590 590 590 590 590 1 340
Kortfristiga skulder 105 131 171 312 560 249 248 308 849 232
Skulder och eget kapital 485 610 850 1 039 1 286 1 089 1 064 1 113 1 650 1 779
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 144 348 331 206 235 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 171 228 153 145 0 18 12 3 26 23
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 54 74 49 120 123 196 185 144 159 167
Utdelning till aktieägare 35 0 0 0 0 120 0 0 0 0
Omsättning 589 667 558 638 734 969 951 846 989 1 091
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 589 667 - 638 734 969 951 801 989 1 091
Personalkostnader per anställd (tkr) 277 350 - 315 326 618 598 433 493 517
Rörelseresultat, EBITDA 48 63 99 67 76 95 81 86 110 103
Nettoomsättningförändring -11,69% 19,53% -12,54% -13,08% -24,25% 1,89% 18,73% -19,01% -9,35% -%
Du Pont-modellen 3,71% 5,57% 8,59% 5,00% 5,60% 8,91% 7,99% 10,60% 6,48% 5,56%
Vinstmarginal 3,06% 5,10% 13,08% 8,15% 9,81% 10,01% 8,94% 14,73% 10,82% 9,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 62,65% 65,82% 109,14% 98,12% 88,42% 86,69% 85,80% 100,50% 80,99% 141,43%
Soliditet 32,16% 25,57% 18,24% 13,19% 10,50% 22,87% 21,24% 19,41% 12,79% 11,64%
Kassalikviditet 451,43% 435,11% 456,14% 300,64% 215,89% 437,35% 429,03% 361,36% 194,35% 765,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...