Visa allt om Tia Dia Music Production Aktiebolag
Visa allt om Tia Dia Music Production Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 132 1 373 1 476 727 799 500 418 744 684 832
Övrig omsättning 27 55 42 56 12 38 - 33 50 -
Rörelseresultat (EBIT) 316 336 139 99 133 -149 -267 -180 37 284
Resultat efter finansnetto 316 337 140 101 138 -149 -266 -181 37 284
Årets resultat 195 136 96 101 138 -149 -209 0 0 106
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 411 343 476 570 850 721 720 840 771 739
Omsättningstillgångar 1 318 1 651 1 470 638 472 229 141 128 263 352
Tillgångar 1 728 1 995 1 946 1 207 1 321 951 861 967 1 034 1 091
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 772 577 441 344 243 105 105 214 214 214
Obeskattade reserver 266 203 44 0 0 0 0 57 240 205
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 691 1 215 1 461 863 1 078 845 757 697 580 672
Skulder och eget kapital 1 728 1 995 1 946 1 207 1 321 951 861 967 1 034 1 091
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 159 1 428 1 518 783 811 538 418 777 734 832
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 132 1 373 1 476 727 799 500 418 744 684 832
Personalkostnader per anställd (tkr) 120 156 113 57 124 32 33 32 64 67
Rörelseresultat, EBITDA 503 524 351 349 388 106 9 56 230 435
Nettoomsättningförändring -17,55% -6,98% 103,03% -9,01% 59,80% 19,62% -43,82% 8,77% -17,79% -%
Du Pont-modellen 18,29% 16,89% 7,19% 8,45% 10,45% -15,67% -30,89% -18,61% 3,68% 26,03%
Vinstmarginal 27,92% 24,54% 9,49% 14,03% 17,27% -29,80% -63,64% -24,19% 5,56% 34,13%
Bruttovinstmarginal 93,73% 100,00% 63,48% 100,00% 100,00% 72,80% 100,00% 100,00% 100,00% 90,75%
Rörelsekapital/omsättning 55,39% 31,76% 0,61% -30,95% -75,84% -123,20% -147,37% -76,48% -46,35% -38,46%
Soliditet 56,68% 36,86% 24,43% 28,50% 18,40% 11,04% 12,20% 26,37% 37,41% 33,14%
Kassalikviditet 190,74% 135,88% 100,62% 73,93% 43,78% 27,10% 18,63% 18,36% 45,34% 52,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...