Visa allt om PS Prosistency AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 197 263 337 651 677 986 1 227 87 318 145
Övrig omsättning 97 35 35 45 28 30 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -49 93 -57 129 306 165 576 -25 139 -16
Resultat efter finansnetto 4 85 -34 103 303 167 576 -21 139 -18
Årets resultat 51 45 16 39 170 118 320 -21 113 -18
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 5 85 5 5 0 26 21
Omsättningstillgångar 675 707 655 814 918 1 013 935 184 241 93
Tillgångar 675 707 660 819 1 003 1 019 941 184 267 115
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 285 234 189 222 333 333 475 154 215 102
Obeskattade reserver 154 218 194 244 209 139 139 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0
Kortfristiga skulder 236 255 277 352 461 546 261 29 52 13
Skulder och eget kapital 675 707 660 819 1 003 1 019 941 184 267 115
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 100 0 122 144 35 326 194 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 10 0 13 20 20 75 243 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 50 150 170 250 0 50 0
Omsättning 294 298 372 696 705 1 016 1 227 87 318 145
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 197 - 337 651 677 986 1 227 87 318 145
Personalkostnader per anställd (tkr) 121 - 149 196 81 417 486 13 5 28
Rörelseresultat, EBITDA -49 93 -57 129 326 165 576 -25 150 -7
Nettoomsättningförändring -25,10% -21,96% -48,23% -3,84% -31,34% -19,64% 1 310,34% -72,64% 119,31% -%
Du Pont-modellen 2,07% 13,30% -4,24% 16,00% 30,51% 16,39% 61,21% -11,41% 52,43% -13,91%
Vinstmarginal 7,11% 35,74% -8,31% 20,12% 45,20% 16,94% 46,94% -24,14% 44,03% -11,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 87,54% 97,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,48%
Rörelsekapital/omsättning 222,84% 171,86% 112,17% 70,97% 67,50% 47,36% 54,93% 178,16% 59,43% 55,17%
Soliditet 60,02% 57,15% 50,30% 49,06% 48,56% 42,73% 61,11% 83,70% 80,52% 88,70%
Kassalikviditet 286,02% 277,25% 236,46% 231,25% 199,13% 185,53% 358,24% 634,48% 463,46% 715,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...