Visa allt om PS Prosistency AB
Visa allt om PS Prosistency AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 170 197 263 337 651 677 986 1 227 87 318
Övrig omsättning 37 97 35 35 45 28 30 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -107 -49 93 -57 129 306 165 576 -25 139
Resultat efter finansnetto -62 4 85 -34 103 303 167 576 -21 139
Årets resultat -5 51 45 16 39 170 118 320 -21 113
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 5 85 5 5 0 26
Omsättningstillgångar 605 675 707 655 814 918 1 013 935 184 241
Tillgångar 605 675 707 660 819 1 003 1 019 941 184 267
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 280 285 234 189 222 333 333 475 154 215
Obeskattade reserver 97 154 218 194 244 209 139 139 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0
Kortfristiga skulder 228 236 255 277 352 461 546 261 29 52
Skulder och eget kapital 605 675 707 660 819 1 003 1 019 941 184 267
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 100 100 0 122 144 35 326 194 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 10 10 0 13 20 20 75 243 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 150 170 250 0 50
Omsättning 207 294 298 372 696 705 1 016 1 227 87 318
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 197 - 337 651 677 986 1 227 87 318
Personalkostnader per anställd (tkr) - 121 - 149 196 81 417 486 13 5
Rörelseresultat, EBITDA -107 -49 93 -57 129 326 165 576 -25 150
Nettoomsättningförändring -13,71% -25,10% -21,96% -48,23% -3,84% -31,34% -19,64% 1 310,34% -72,64% -%
Du Pont-modellen -9,42% 2,07% 13,30% -4,24% 16,00% 30,51% 16,39% 61,21% -11,41% 52,43%
Vinstmarginal -33,53% 7,11% 35,74% -8,31% 20,12% 45,20% 16,94% 46,94% -24,14% 44,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 87,54% 97,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 221,76% 222,84% 171,86% 112,17% 70,97% 67,50% 47,36% 54,93% 178,16% 59,43%
Soliditet 58,79% 60,02% 57,15% 50,30% 49,06% 48,56% 42,73% 61,11% 83,70% 80,52%
Kassalikviditet 265,35% 286,02% 277,25% 236,46% 231,25% 199,13% 185,53% 358,24% 634,48% 463,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...