Visa allt om International Business Partner-IBP AB
Visa allt om International Business Partner-IBP AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 240 0 21 40 48 20 0 8 0 22
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 79 -33 5 31 43 -14 -3 3 0 -2
Resultat efter finansnetto 63 1 764 5 26 43 -62 -2 3 -2 -6
Årets resultat 34 1 764 2 18 42 -62 -2 3 -2 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 353 1 358 216 102 102 1 49 49 49 49
Omsättningstillgångar 694 1 301 0 50 15 7 19 23 36 40
Tillgångar 2 047 2 659 216 152 117 8 68 72 85 89
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 851 1 817 53 51 33 -9 53 55 52 55
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 196 842 163 101 84 17 15 17 33 35
Skulder och eget kapital 2 047 2 659 216 152 117 8 68 72 85 89
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - 0 - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 3
Utdelning till aktieägare 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 240 0 21 40 48 20 0 8 0 22
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 85 -27 5 31 43 -14 -3 3 0 -2
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -47,50% -16,67% 140,00% -% -100,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 3,03% -% 2,31% 20,39% 36,75% -775,00% -% 4,17% -% -2,25%
Vinstmarginal 25,83% -% 23,81% 77,50% 89,58% -310,00% -% 37,50% -% -9,09%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% -% 100,00% -% 68,18%
Rörelsekapital/omsättning 207,50% -% -776,19% -127,50% -143,75% -50,00% -% 75,00% -% 22,73%
Soliditet 90,43% 68,33% 24,54% 33,55% 28,21% -112,50% 77,94% 76,39% 61,18% 61,80%
Kassalikviditet 354,08% 154,51% 0,00% 49,50% 17,86% 41,18% 126,67% 135,29% 109,09% 114,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...